Flere unge hjemløse har fået egen bolig
Socialforvaltningen i København har det seneste halvandet år styrket indsatsen for unge hjemløse mellem 17-24 år

-Det går rigtig godt med vores ungeprojekt. 61 unge er lige nu aktive og med i vores forløb, og 31 unge har fået en bolig, siger projektleder Louise Gielov fra Borgercenter Voksne, Socialforvaltningen i København.
Ifølge SFI’s hjemløsetælling fra 2015 er der cirka 200 unge københavnere mellem 18 og 24 år, som lever som hjemløse. Målet med Socialforvaltningens særlige indsats er, at mellem 120-140 unge får hjælp og støtte og kommer i egen bolig. Men en af de store udfordringer for ungeprojektet er at skaffe boliger nok.
-Vi har desværre stadigvæk problemer med at skaffe boliger nok til de unge. Lige nu er der 26 unge i projektet, som mangler en bolig og derfor opholder sig hos nogen, de kender, eller på herberger, fortæller Louise Gielov.

Flere boliger så småt på vej
Boligsituationen for de unge i projektet følges tæt, og Socialforvaltningen anvender alle mulige løsninger for at skaffe boliger til de unge, enten i form af deleboliger med andre unge og kollegieværelser. En af løsningerne på boligmanglen er samarbejdet med Hjem til alle-alliancen, der er et landsdækkende samarbejde bl.a. med Københavns Kommune, fonde, frivillige og boligorganisationer. Indtil videre er det lykkedes at finde 10 nye kollegiepladser på et privat kollegium i København til ungeprojektets studieparate unge, og de første flytter ind fra 1. november.
Derudover arbejder Hjem til alle-alliancen på at bygge nye boliger og udvikle alternative boformer og støttekoncepter, som også vil gavne unge hjemløse og unge, som er i risiko for at blive hjemløse.

Fællesskab for de unge i centrum
Ungeprojektet har fokus på forebyggelse og tidlig indsats over for udsatte unge mellem 17-24 år. Projektet tager udgangspunkt i Housing First-princippet, som handler om, at alle mennesker har brug for en fast base i et sundt miljø for at kunne se formålet og tage imod hjælp til at forbedre sin livssituation og generobre ansvaret for sit eget liv.
Ud over at hjælpe de unge med at få en bolig og skabe et nyt hjem, handler projektet i lige så høj grad om at støtte og hjælpe de unge med at få håndteret deres udfordringer, så de kan få en hverdag som andre unge.
-Det handler om støtte til at blive udredt, komme i behandling efter behov og i det hele taget få skabt en hverdag med uddannelse, beskæftigelse, fællesskaber. Det sker for eksempel i et tæt samarbejde med uddannelsesvejledning, jobcenter og andre relevante samarbejdspartnere – og altid med den unge i centrum, siger Louise Gielov.

Fakta om ungeprojektet:
Ungeprojektet er finansieret af satspuljemidler, hvor Københavns Kommune sammen med 10 andre kommuner i Danmark, skal hjælpe unge hjemløse med den svære overgang fra eksempelvis et herberg til en egen bolig.
De unge har en fast sagsbehandler og myndighedskoordinator, som koordinerer indsatsen på tværs af forvaltninger og områder, og som kun har 20 unge, som vedkommende skal hjælpe og tage sig af.
Der arbejdes målrettet med de evidensbaserede metoder Housing First, CTI, og ICM-metoden.
Ungeprojektet løber frem til slut 2017. Socialforvaltningen søger om, at ungeprojektet bliver kommunalt forankret i budget 2018.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top