Besøg hos Brønshøj Kirkes bror
BHARygen2.jpg
Kirken i Altenkirchen anno 2016. Foto: kv
Om Fællesrådet for Omsorgsarbejdet i Brønshøj-Husum-Utterslev bevidst arrangerer rejser til steder, der kan relateres til de tre bydele, som rådet råder over, eller alverdens steder vitterligt kan relateres dertil.

Om Fællesrådet for Omsorgsarbejdet i Brønshøj-Husum-Utterslev bevidst arrangerer rejser til steder, der kan relateres til de tre bydele, som rådet råder over, eller alverdens steder vitterligt kan relateres dertil. Turen i forsommeren gik til blandt andet Schackenborg i Sønderjylland, der blev opført af Hans Schack i slutningen af 1600-tallet, efter at han forinden havde opført Husumgård i Husum, hvor Leonora Christina boede i sommeren 1685, og hvor hun skrev på sit værk ”Jammersminde”. Og minsandten om ikke Fællesrådets tur i sensommeren gik til Rügen, hvorfra venderne for små tusind år siden drog på togt mod kysterne i det østlige Danmark. Dette satte kong Valdemar den Store og biskop Absalon en stopper for, da de i 1169 stævnede mod Rügen med en enorm flåde og indtog den ellers solide borg Arkona. Med sin sejr aftvang Valdemar den Store sig så stor respekt i sin befolkning, at det hidtidige valgkongedømme blev afløst af et arvekongedømme.

Altenkirchen
Absalon opførte i slutningen af 1180’erne en kirke kun 7 km fra Arkona. Kirken er den næstældste på Rügen og må have givet navn til byen, Altenkirchen. Absalon var en driftig herre både som kriger og kristen – og samtidig med den nævnte kirke lod han Brønshøj Kirke opføre. Man kan således med tanke på Absalon som fader for dem begge kalde Altenkirchens Kirke og Brønshøj Kirke for brødre, endda ”født” med kort tids mellemrum.
Idet vi ser bort fra tårnet, som blev tilføjet i 1400-tallet, er Brønshøj Kirke en for datidens landsbykirker typisk aflang bygning – oprindeligt kun bestående af skib og kor og opført af kridtkvadre, som menes enten at stamme fra Møn, hvor Absalon havde en gård, eller fra Stevns.
Kirken i Altenkirchen er derimod korsformet og opført i røde mursten

På togt igen
Som historiker bør man altid være forsigtig med at tage beretninger for pålydende. Da Saxo var Absalons sekretær, og de begge var kristne, kan det ikke undre, at venderne var skurke og danerne de rene engle. Ret beset tog begge parter på togt – som altid til stor skade for den almindelige befolkning.
Som om Absalons ”hævntogt” mod venderne ikke var nok, drog Fællesrådet med Selma Svensson i spidsen på togt til Rügen i august. Det skete med en bus fuld af tilsyneladende fredelige folkepensionister med byen Sassnitz som mål. Med megen list og falske smil lullede de gæve, gamle daner personalet på Rügen Hotel i søvn, så den sidste aftens festmiddag og især den vilde dans derpå anført af musikeren Ole Vendelbo og Selma Svensson i sin stridsvogn kom ganske bag på vore dages vendere. Næste dags morgen listede bussen af sted mod Brønshøj – efterladende sig et hærget hotel. Atter havde historien gentaget sig, om end på en lidt anden måde end tidligere.

Ved Königsstuhl på Rügen. Fra venstre June Nielsen, Dick og Ulla Skovlod samt Selma Svensson. Selve kridtklinten Königsstuhl anes til højre for Selma, og den er opkaldt efter hendes svenske forfar, kong Karl den Tolvte, der under Store Nordiske Krig ledede et søslag derfra i 1715. 		                Foto: kv

Ved Königsstuhl på Rügen. Fra venstre June Nielsen, Dick og Ulla Skovlod samt Selma Svensson. Selve kridtklinten Königsstuhl anes til højre for Selma, og den er opkaldt efter hendes svenske forfar, kong Karl den Tolvte, der under Store Nordiske Krig ledede et søslag derfra i 1715. Foto: kv

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top