Ny plan på vej for Husum Nord
Voldparken-01-38-16-1.jpg
Voldparken - et flot byggeri med grønne omgivelser - og visse udfordringer. Foto: Kaj Bonne
En boligsocial helhedsplan for 2016-2020 skal bidrage til at sætte fokus på en række indsatsområder

Den nuværende boligsociale helhedsplan i Husum Nord udløber i næste måned, og i øjeblikket er en ny plan på vej gennem det politiske system på Københavns Rådhus. Helhedsplanen omfatter bebyggelsen Voldparken samt Husumgård mellem Frederikssundsvej og Gadelandet.
Den boligsociale helhedsplan vil blive koordineret med den overordnede og vedtagne Byudviklingsstrategi for udviklingen af Tingbjerg/Husum, samt have fokus på ,hvordan den bedst supplerer den kommunale kernedrift i at løfte området.

Husum Nord skal løftes
Baggrunden for helhedsplanen er, at området ligger væsentligt under det kommunale gennemsnit på en række sociale indikatorer og betegnes som et af de mest udsatte almene boligområder i København.
– Indkomsten pr. beboer ligger lavt i forhold til kommunens gennemsnit og andelen af enlige forsørgere er næsten tre gange så høj. Endvidere er Husum Nord et område, der har stigende problemer med kriminalitet, og hvor mange beboere føler sig utrygge, siger socialborgmester Jesper Christensen.
– Det er vigtigt, at der gøres en særlig indsats for at løfte området, ikke mindst i forhold til børn og unge. Blandt andet ønsker vi, at flere børn kommer i fritidstilbud, samt at etablere et styrket samarbejde omkring gruppen af udsatte 8-12 årige, fortsætter Jesper Christensen.
– Vi ønsker også et mindre skolefravær samt, at flere unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse og får højere karakterer ved Folkeskolens Afgangsprøver. En anden vigtig ting i forhold til børn og unge er, at forældrene i større omfang også tager ansvar for børnenes udvikling og trivsel, slutter Jesper Christensen.

Skal endeligt godkendes
Den boligsociale helhedsplan skal endeligt godkendes af Borgerrepræsentationen og Landsbyggefonden, samt af de involverede boligforeninger, og finansieres af Københavns Kommune, Landsbyggefonden og boligselskaberne fsb og AAB.
De samlede udgifter til helhedsplanen skønnes at blive knapt 15 mio. kr.

Husumgård ved Gadelandet. Bebyggelsen omfattes af den nye boligsociale helhedsplan. 						           Foto: Kaj Bonne

Husumgård ved Gadelandet. Bebyggelsen omfattes af den nye boligsociale helhedsplan. Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top