Københavnerne skal sortere madaffald
Bio1.jpg
Container til bioaffald. Til hver husstand udleveres en spand og særlige poser. Ordningen forventes at træde i kraft i sensommeren 2017. Foto: Københavns Kommune.
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget besluttede i sidste uge, at alle københavnere fremover skal sortere og genanvende kartoffelskræller, kaffegrums og madrester

Københavnerne har de senere år fået muligheden for at genanvende plastik, metal og elektronik på lige fod med glas, papir og pap. Og nu har et flertal i Teknik- og Miljøudvalget besluttet at gå skridtet videre med en obligatorisk ordning med udsortering af bioaffald. Det indsamlede affald skal behandles på et biogasanlæg, mens restproduktet vil blive spredt ud på marker.

– Hvis vi skal sikre fremtidige generationer mad på bordet, er det helt afgørende, at vi begynder at sortere og genanvende kartoffelskræller, kaffegrums og øvrige madrester, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

Beslutningen betyder, at alle københavnere som udgangspunkt får en container til bioaffald uanset om de bor i villa eller etageejendom. Dog vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at mangel på plads til flere containere i meget små baggårde vil betyde, at 10 pct. af københavnerne bliver undtaget for ordningen.

I en tidligere undersøgelse har 78 pct. af københavnerne tilkendegivet, at de vil sortere og genanvende det organiske affald, hvis de får muligheden for det. Erfaringer fra andre byer herhjemme og i udlandet tyder dog på, at det reelt er meget færre, der frasorterer det organiske affald, selvom de får muligheden for det.

-Københavnerne er meget gode til at tage ansvar for miljøet og klimaet. Det ser vi med de mange, der tager cyklen til og fra arbejde uanset vejr og vind. Derfor tror jeg også på, at vi kan få mange københavnere til at sortere mere af deres affald, hvis vi gør det nemt og overskueligt, siger Morten Kabell.

Alle københavnere vil derfor få udleveret en spand og særlige poser til bioaffald, og samtidig vil kommunen styrke kommunikationen om genanvendelse. København har i dag en frivillig ordning med udsortering af bioaffald, der gælder for villakvartererne. Knap en tredjedel har tilmeldt sig ordningen.

Med beslutningen sikrer politikerne samtidig, at kommunen når målet om, at 45 pct. af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2018, mens affaldet til forbrænding skal reduceres med 20 pct.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top