– Hvordan kan Brønshøj-Husum blive endnu bedre at bo og leve i?
Lokaludvalget er gået i gang med at lave en ny bydelsplan, der skal pege på målene for udviklingen i Brønshøj-Husum de næste fire år

I alle københavnske bydele er Lokaludvalgene gået i gang med at forberede udarbejdelsen af bydelsplaner, der skal endeligt vedtages af Københavns Borgerrepræsentation i efteråret 2017.
– Det er tredje gang, vi i Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal i gang med at lave en bydelsplan, der skal beskrive og konkretisere de visioner og mål vi har for udviklingen i vores bydel, fortæller Hans S. Christensen, der er næstformand for Lokaludvalget.
– Vi er lige startet for alvor på arbejdet med den nye bydelsplan, og vores pejlemærke er at bidrage til at gøre Brønshøj-Husum til en attraktiv bydel for borgerne, der bor eller færdes i bydelen. Vi håber, at mange borgere vil deltage i dette arbejde og komme med forslag til, hvordan vi gør Brønshøj- Husum bedre.

Fem hovedområder
På sit møde i oktober fastlægger Lokaludvalget en nærmere struktur for udarbejdelse af bydelsplanen, herunder hvordan det skal lykkes at inddrage bydelens borgere i en drøftelse af ønsker for bydelens udvikling.
Indtil videre arbejder Lokaludvalget med idéer og forslag under følgende overskrifter:
• En sammenhægende bydel
• En levende bydel
• En grøn bydel
• En sund bydel
• En tryg bydel
– Borgerrepræsentationen har givet os ret frie hænder til at give udtryk for, hvad vi vil fremhæve i den kommende bydelsplan, og det er mit klare indtryk, at alle i Lokaludvalget og alle med tilknytning til Lokaludvalget arbejder på at gøre en indsats til gavn og glæde for hele bydelen, siger Hans S. Christensen.

Et redskab for Lokaludvalg, politikere og forvaltning
– Bydelsplanen skal være en hjælp til vores arbejde i Lokaludvalget i de kommende år. Her vil vi fastlægge mål og retningen for, hvilke emner vi vil beskæftige os med, og hvilke projektet vi vil støtte, sætte i gang og arbejde for bliver realiseret, siger Hans S. Christensen og tilføjer, at han håber, at bydelsplanen vil være rodfæstet i borgernes ønsker og behov.
– Vi er 23 medlemmer i Lokaludvalget med lokal tilknytning til Brønshøj-Husum, og vi har alle vores bagland i blandt andet foreninger og politiske partier, men vi vil gøre hvad vi kan for at inddrage så mange borgere som muligt i arbejdet med bydelsplanen. Jeg opfordrer til, at man giver udtryk for sin mening om bydelens fremtidige udvikling og kommer med forslag og idéer, der kan indgå i det videre arbejde. Og skriv til lokaludvalget eller kontakt udvalget med jeres ideer så vi kan tage dem med i vort arbejde tilføjer Hans S. Christensen

Mange emner allerede på bordet
En længere række emner ligger allerede nu på bordet, og flere af dem er forhold der gennem længere tid har været drøftet i Lokaludvalget.
– Som lokaludvalg fungerer vi jo som bindeled mellem bydelen og forvaltningen og politikerne på Rådhuset. Vi har i de senere år fået opfyldt nogle af vore lokale ønsker. Det ser fx ud til at EnergiCenter Voldparken er sikret overlevelse, der er sat gang i udarbejdelsen af en helhedsplan for Utterslev Mose og der arbejdes med at skabe bedre forhold på og omkring Vestvolden og fæstningskanalen, fortæller Hans S. Christensen.
– Vi har naturligvis mange konkrete emner i spil som kunne indgå i en kommende bydelsplan, Jeg kan bl.a. nævne istandsættelse af Bellahøj Friluftsscene, klargøring af Brønshøj Vandtårn til bl.a. kulturelle aktiviteter, muligheder for at etablere seniorbofællesskaber i bydelen, etablering af Naturbyen i Voldparken, mere fokus på bynatur og naturen i de mange haver i bydelen, tilknytning af en kvartermanager på Frederikssundsvej til gavn for butikker og erhvervsliv, mere kunst/æstetik i gadebilledet, en revitalisering af Vestvolden, sikring af miljøet i og omkring Utterslev Mose, nedsættelse af et repræsentativt ungeråd, en forebyggende sundhedsindsats placeret i Energicenter Voldparken, bekæmpelse af ensomhed i Brønshøj-Husum, øget tryghed i bydelen, indflydelse på udviklingsplanerne i Tingbjerg og Bystævneparken, fokus på udviklingen på Bellahøj og koordinering af skybrudplaner i bydelen.
Der vil komme mange flere temaer til, når vi kommer længere frem i processen og når vi inddrager flere borgere i arbejdet. Og der vil så komme en proces, hvor vi er nødt til at prioritere vort arbejde. Jeg håber, at mange borgere vil være med til at komme med ideer til, hvordan vi gør Brønshøj-Husum bedre, slutter Hans S, Christensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top