Arbejdet på Frederikssundsvej er snart slut
Flere læsere har i løbet af august stillet forskellige spørgsmål til de projekter, der er i gang på Frederikssundsvej

Flere læsere har i løbet af august stillet forskellige spørgsmål til de projekter, der er i gang på Frederikssundsvej, hvor der både gennemføres en helhedsgenopretning, etableres en højklasset busløsning og anlægges to nye supercykelstier. Undervejs har vi desuden benyttet lejligheden til at udlægge støjdæmpende asfalt nogle steder, vi har fjernet de gamle sporvognsskinner, og vi har renoveret fortove, vejbrønde og stikledninger på strækningen mellem Borups Allé og Svanevej. Ved at sammenkøre alle disse projekter reducerer vi udgifterne, og samtidig begrænser vi generne for trafikanter og naboer til Frederikssundsvej, fordi det hele bliver gennemført i ét hug, og fordi den samlede anlægsperiode bliver kortere, end hvis projekterne skulle gennemføres enkeltvis.
Det er helt berettiget, når en læser undrer sig over, at arbejdet på cykelstien langs Brønshøjparken har trukket ud, og stien er blevet gravet op flere gange undervejs. Årsagen er, at de forskellige lag, som stien består af, i kvalitetskontrollen har fået konstateret en ringere stand end forventet. Derfor har forvaltningen måttet bede om at få stien gravet op og genetableret på ny, indtil lagene har fået den ønskede kvalitet. Dette arbejdet er nu færdigt, der er kommet nyt slidlag på stien, og den har fået en jævn belægning.
Vi arbejder hele tiden på at begrænse genedage som følge af gravearbejder i København, og vi kan generelt konstatere at vores kvalitetssikring fungerer, hvorfor gentagne opgravninger som i dette tilfælde forekommer relativt sjældent. Vi kigger dog særskilt på dette forløb for at vurdere, om vi kunne have gjort noget anderledes – herunder om vi har meldt godt nok ud til offentligheden om de udfordringer, der er opstået undervejs.
Der bliver også spurgt til økonomien for arbejdet på strækningen langs Brønshøjparken. Selve genetableringsarbejdet har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen, eftersom kommunen har bestilt den nu udførte kvalitet. Hvad angår den samlede økonomi, så er det svært at udpinde denne strækning alene, eftersom den er led i såvel anlægget af den højklassede busløsning samt anlægget af supercykelstien Frederikssundsruten. Borgerrepræsentationen har den 13. marts 2014 frigivet samlet set 64,25 mio. kr. til de to projekter, men selve cykelstien udgør naturligvis kun en lille del heraf.
Renoveringen af overkørslen ved Højenhald har også påkaldt sig læsernes opmærksomhed. Hver gang kommunen graver ved en ind- eller udkørsel, sørger vi generelt for at forbedre tilgængeligheden ved brug af brede bånd af de såkaldte bordursten, der gør det bedre for bl.a. rollatorer, barnevogne og rullestole at passere. Den specifikke opgravning ved udkørslen mellem Frederikssundsvej og Højenhald sker dog i forbindelse med en ledningsomlægning, der ligger uden for Københavns Kommunes regi. I de tilfælde kan vi ikke pålægge entreprenøren yderligere krav end at genetablere området i samme stand som hidtil. Derfor er der ikke sket ændringer i overgangen her.
Andre skribenter har undret sig over, at vejarbejdet somme tider står stille på visse strækninger i flere dage. Det er der dog god grund til. Flere af strækningerne i opbygningen har hærdetider, hvorfor der ikke kan arbejdes på dem, imens de hærder. Endvidere kan kortere perioder med stilstand fx skyldes koordinering med ledningsejere. Endelig bliver der spurgt til det nye trafiksignal, som etableres ved Korsager Allé. Arbejdet har betydet en større udlægning af ledninger til signalet og en forbedring af asfaltopbygningen for at kunne håndtere den kommende trafik. Det nye trafiksignal forventes tilsluttet i starten af september.
Vejarbejdet på Frederikssundsvej blev påbegyndt i juni 2015 og forventes at være afsluttet november 2016. Dermed kan vi altså sætte det sidste punktum for projektet og se frem til en bedre tilgængelighed og en bedre fremkommelighed for busser og cykler på Frederikssundsvej.

1 kommentar om “Arbejdet på Frederikssundsvej er snart slut”

  1. Jeanette Dombernowsky siger:

    Jeg og mange andre Kan ikke forstå at stoppestedet Degnemose Alle og Bavnevangen er blevet nedlagt. Det er tæt på skole og daginstitution, speceiallæge og læger, supermarkeder ect.. Derimod bevarer man stoppestedet ved Hyrdevangen, hvis man SKULLE nedlægge et stoppested kunne man i det mindste oprette stoppestedet i midten af strækningen mellem Bellahøj og Brønshøj. Vi bliver opfordret til at bruge den offentlige transport så det virker meningsløst at nedlægge netop dette stoppested, og er det ikke sådan at bussen bare kører videre hvis der ikke er passagerer der skal af eller på?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top