Alle partierne i København med i budgetaftale 2017
Vandtårn.jpg
Der er sat penge af til at Brønshøj Vandtårn kan bruges til kulturelle aktiviteter. Her fra en tidligere koncert. Foto: Kaj Bonne
En historisk enighed i Borgerrepræsentationen sikrer især fortsat renovering af skolerne, blandt andet Tingbjerg Skole. Skatten forbliver uændret, og gælden afdrages med 202 mio. kr.

Partierne bag næste års budget for København strækker sig fra Liberal Alliance til Enhedslisten i en sjælden bred aftale, der samler alle partier og løsgængere i BR.

Aftalen fortsætter planen om at få alle kommunens 70 folkeskoler moderniseret og sikre, at børnene har de bedst mulige rammer. 41 skoler er allerede helhedsrenoveret, og næste år er der afsat 798 millioner til at gå gang med yderligere 10 skoler, herunder Tingbjerg Skole til en samlet pris på 147 mio. kr. over 4 år.

– Det er fantastisk, at vi med næste års budget får genrejst Københavns mest nedslidte folkeskoler. Med en helhedsrenovering af Tingbjerg Skole får vi skabt de bedste rammer for leg og læring. Samtidig fortsætter vi arbejdet med at gøre Tingbjerg til et trygt og godt sted at bo med nye cykelstier og bedre gadebelysning på blandt andet Vestvolden og Ruten. Derudover fortsætter vi arbejdet for at åbne Tingbjerg op ved at se på en ny busvej til området. I Brønshøj sætter vi penge af til at udvikle Vandtårnet til et nyt kulturhus, som jeg ved, også har været et stort ønske fra de lokale beboere, siger overborgmester Frank Jensen.

Særlige indsatser

Budgettet for næste år indeholder en række indsatser for børn i udsatte familier, herunder flere pædagoger i børnehaver i udsatte kvarterer og penge til at styrke den tidlige indsats. Endvidere er der afsat penge til at støtte byens allerfattigste – førtidspensionister, modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse – med udgifter, som de ikke selv har råd til, fx tandlæge og nye sko.

Der afsættes også penge til 500 nye almene ungdomsboliger, således at der i løbet af de kommende år vil være i alt 6.000 nybyggede ungdomsboliger i København.

Der er også givet penge til at forgrønne byen og få ryddet op. De kommende to år bliver der gjort en større indsats for at samle skodder og glasskår, ligesom der bliver givet 21 mio. kr. over fire år til at få flere cykelparkeringspladser bl.a. ved stationer samt penge til at indsamle forladte cykler. Dertil bliver der afsat tre mio. kr. om året i fire år til at udvide åbningstider og rengøring af offentlige toiletter, og penge til træer og til blomster i rabatten ved byens større veje.

Brønshøj-Husum

Partierne er enige om at følge op på beslutningen i budget 2016 om iværksættelse af byudviklingsstrategien ved at iværksætte nye initiativer med henblik på at udvikle Tingbjerg-Husum til en grøn, aktiv og åben boligby. Der afsættes 8,8 mio. kr. i anlæg i 2017-2018 til forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg, 3,2 mio. kr. i anlæg i 2016-2017 til tryghedsskabende stibelysning i Tingbjerg samt 1,5 mio. kr. i 2017-2018 til forprojektering af busvejsforbindelse.

Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. til fysiske ændringer i Brønshøj Vandtårn, så der kan afholdes kulturaktiviteter i vandtårnet. Københavns Kommune ønsker at bruge Brønshøj Vandtårn som et attraktivt sted for kulturaktiviteter. De afsatte midler skal bruges til at styrke brand- og personsikkerheden i vandtårnet.

I bydelen er der også afsat 9,7 mio. kr. til anlæg af en kunstgræsbane i Tingbjerg Idrætspark.

– Når vi skifter den almindelige fodboldbane ud med kunstgræs, giver vi mange flere københavnere mulighed for at spille fodbold. Fordelen ved kunstgræsbanen er nemlig, at den kan benyttes hele året rundt. Og med det eksisterende lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark kan kunstgræsbanen også bruges efter solnedgang, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen.

Bellahøj Friluftsscene?

Noget overraskende blev der i budgettet ikke plads til at starte en tiltrængt renovering af Bellahøj Friluftsscene, hvor ikke mindst trapper og siddepladser er i elendig forfatning. Ønsket har gennem mange år stået på ønskesedlen fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, og her siger næstformanden Hans S. Christensen:

– Det er ufatteligt, at et lokalt beskedent ønske om at starte en helt nødvendig renovering af friluftsscenen, ikke har politikernes bevågenhed. Bellahøj Friluftsscene er et unikt anlæg i København, og i sidste uge var 2.300 samlet på friluftsscenen til et sangarrangement. Kommunen kan ikke være bekendt, at anlægget ikke er i orden. Det er hverken kvalitet eller service, siger Hans S. Christensen.

Uændret skat i 2017

Kommunal indkomstskat 23,8 %

Grundskyld 34,0 ‰

Der skal plantes blomster i rabatten ved byens større veje, men der er ikke penge til en rimelig istandsættelse af Bellahøj  Friluftsscene - mener politikerne. 		               Foto: ef

Der skal plantes blomster i rabatten ved byens større veje, men der er ikke penge til en rimelig istandsættelse af Bellahøj Friluftsscene – mener politikerne. Foto: ef

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top