Voldsom fiskedød i Utterslev Mose
IMG_3826.jpg
Fra et tidligere Mosetræf, hvor der stadig kunne fanges fisk i Utterslev Mose. Det kan man ikke i dag – til gengæld er vandet blevet klart. Foto: ef
Forsker skønner, at fiskebestanden i mosen er reduceret med 80-90 %.

Uklarhed om årsagen
Allerede ved årets Mosetræf i juni, blev det konstateret, at bestanden af fisk i Utterslev Mose var faldet kraftigt. Da Naturhistorisk Museum i forbindelse med Mosetræffet havde opsat professionelle fiskefælder, formåede de ikke at fange én eneste fisk, hvor de traditionelt har fanget flere hundrede kilo. Samtidigt har der været mange tilbagemeldinger fra lystfiskere om, at fiskebestanden af større fisk er drastisk reduceret.
– Vi ved, der har været fiskedød i Utterslev Mose, men der er stadig fisk i mosen, lyder det fra Teknik- og Miljøforvaltningen, der peger på forskellige årsager til den udbredte fiskedød.

Forvaltningen vil følge udviklingen
– Den seneste fiskeundersøgelse fra 2015 viste, at der stadig er en betydelig fiskebestand i Utterslev Mose. Imidlertid peger undersøgelsen også på, at fiskebestanden inden for de senere år har været under pres fra et samspil af flere negative forhold, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen og peger på, at søvandet har haft et højt indhold af ammonium, der i sommerperioder har givet anledning til dannelse af ammoniak med døde fisk til følge.Desuden har en undersøgelse af fiskeparasitter fra Utterslev Mose vist en meget stor forekomst af øjen- og hjertesæk ikter i de undersøgte brasenfisk, og forvaltningen kan ikke udelukke, at de massive forekomster har indvirket negativt på bestanden.
Forvaltningen vil følge udviklingen i søen med løbende tilsyn og prøvetagning, og har allerede planlagt en ny undersøgelse af fiskebestanden til september. En positiv effekt har været, at søvandet er klaret op, og der er for første gang i mange år en betydelig vækst af vandplanter i dele af mosen.

Kommunen sparer millioner

Videnskabelig medarbejder ved Statens Naturhistoriske Museum, Henrik Carl, gætter på, at 80-90 % af fiskene er forsvundet.
– Der blev fundet mange døde fisk, efter at Fiskeøkologisk Laboratorium i 2015 konkluderede, at alt så normalt ud, og at der stadig var mange fisk. Hverken parasitter eller ammonium forklarer dog, hvorfor mange af fiskene havde sår i 2014. Vi ved ikke helt, hvad der er sket i Utterslev Mose, men resultatet kunne ligne en meget succesfuld biomanipulation, hvor vandet i mosen er blevet klart, og Københavns Kommune sparer mange millioner kr. på opfiskning af skidtfisk, siger Henrik Carl, der tilføjer, at det klare vand p.t. dog ikke betyder, at miljøtilstanden i mosen er tilfredsstillende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top