Valg til menighedsrådene
Brønshøj-Kirke-05-02-14.jpg
Brønshøj Kirke – en af bydelens perler. Københavns ældste bygning, opført af biskop Absalon i 1180´erne. Skib og kor er opført i romansk stil, mens tårnet, der er bygget omkring 1450, er i gotisk stil. Foto: Kaj Bonne
I løbet af efteråret skal der vælges nye menighedsråd i folkekirkerne i hele landet. Den officielle valgdag er tirsdag den 8. november

Normalt sidder et menighedsråd i en periode på fire år. Ved sidste menighedsrådsvalg i 2012 var der mulighed for, at menighedsråd kunne deltage i forsøg med en 2-årig funktionsperiode. I alt 122 menighedsråd deltog i forsøget med 2 årig funktionsperiode, og disse menighedsråd havde derfor nyvalg i 2014. I år er der igen muligt at have en to-årig funktionsperiode.
Det forventes, at langt de fleste menighedsråd ved det kommende valg afholder et offentligt orienterings- og opstillingsmøde på den samme dag, nemlig tirsdag den 13. september. I langt hovedparten af sognene afgøres menighedsrådsvalget tidligere end den officielle valgdag, fordi der er tale om aftalevalg. Afstemningsvalget aflyses i de sogne, hvor der kun indleveres en kandidatliste. Det skete ved valget i 2012 i ca. 95 procent af sognene. Det er altså kun i de tilfælde, hvor der er flere opstillede lister, at der er afstemningsvalg.

Folkekirkens lokale ledelse
Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år. Et menighedsråd kan have mellem 5 og 15 medlemmer, og det er antallet af folkekirkemedlemmer i sognet, der afgør, hvor mange medlemmer menighedsrådet skal have.
For at have valgret til menighedsrådet skal man blandt andet være medlem af folkekirken, være fyldt 18 år på valgdagen og have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen. Endvidere skal man være optaget på valglisten i sognet.
Man har som hovedregel valgret og valgbarhed i det sogn, hvor man bor. Har man løst sognebånd, kan man samtidig med sognebåndsløsningen vælge at flytte sin valgret til sognebåndsløserpræstens sogn.
Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse. Menighedsrådet fastlægger gudstjenesterne, planlægger bl.a. aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter m.m., administrerer kirkens ejendomme, forestå sognets økonomi – og ansætter og leder kirkens ansatte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top