Politikerne vil udvikle byen sammen med københavnerne
Borgerrepræsentationen har vedtaget nye principper, der skal skabe større dialog mellem kommunen og københavnerne omkring Københavns udvikling

Principperne betyder, at kommunen som noget nyt altid vil bestræbe sig på at skabe tidlig, tydelig, engagerende og mangfoldig dialog med københavnerne om byens udvikling.
– En stærkere dialog mellem kommunen og københavnerne er nødvendig, hvis vi skal sikre Københavns positive udvikling. Derfor sætter vi nu fokus på en endnu bedre dialog med københavnerne om Københavns udvikling, siger overborgmester Frank Jensen.
– Det er essentielt, at vi inddrager borgerne og lytter til dem, når vi bygger nyt og udvikler byen. Det er jo dem, der bor her, bruger byen og dem, vi er her for. Inddragelse betyder, at vi kan få udviklet nogle tilbud, der giver mening for mange, eksempelvis i Kødbyen, hvor vi sammen med københavnerne vil forsøge at finde en måde at binde skole, idræt og kulturtilbud tæt sammen på, siger børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev.

– Kommunen er til for borgerne
Principperne skal nu indarbejdes i kommunens kerne- og udviklingsopgaver, og skal gælde på tværs af kommunens syv forvaltninger. Kommunen vil samtidig undersøge, hvordan man kan gøre det endnu nemmere at inddrage københavnerne – fx via en digital platform, som kunne udgøre en samlet indgang for københavnere, der vil involveres i aktiviteter omkring Københavns udvikling.
– Kommunen er til for københavnerne. Derfor ønsker vi at inddrage og høre københavnerne i endnu højere grad. København er i en rivende udvikling, og den skal ikke ske udenom københavnerne, men sammen med dem, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen.
Forvaltningerne og Københavns tolv lokaludvalg skal nu hver især arbejde videre med, hvordan principperne implementeres bedst muligt i de forskellige opgaver og arbejdsgange, så alle enheder, så vidt muligt, bidrager til, at der skabes mere og bedre københavnerdialog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top