Flere pædagoger i daginstitutioner
Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen vil gå til de kommende budgetforhandlinger med et forslag om, at Københavns Kommune indfører minimumsnormeringer i alle kommunens vuggestuer og børnehaver

Fremover skal der være en vuggestuepædagog til tre børn og en børnehavepædagog til seks børn. Samtidig vil Ninna Thomsen indføre en fordelingsnøgle på de københavnske daginstitutioner, så kommunen har mulighed for at fordele ekstra hænder til de mere belastede vuggestuer og børnehaver.
-I dag er der et alt for stort spænd mellem de stærkeste børn og de svageste børn, når de starter i skole. Det er en social ulighed, som kun vil blive større op gennem livet, og derfor er det altafgørende, at vi sætter tidligt ind allerede fra vuggestuealderen, siger Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester og formand for SF i København.
Ninna Thomsens forslag kommer ovenpå offentliggørelsen af en analyse fra Rambøll, der viser, at mange børn er to år tilbage i forhold til deres jævnaldrende, når de starter i skole.
-Jeg tror, at der vil være bred opbakning fra de øvrige partier i København til, at vi skal mindske den sociale ulighed i København. Vi ved, at pædagogerne spiller en stor rolle i forhold til at løfte de svageste børn, og det er vores opgave at skabe gode rammer, så pædagogerne kan løfte den opgave i hverdagen, siger Ninna Thomsen.
Ninna Thomsen vil gå til de kommende budgetforhandlinger i Københavns Kommune med sit forslag om minimumsnormeringer i Københavns vuggestuer og børnehaver samt indføringen af en fordelingsnøgle. Partierne mødes til budgetforhandlingerne første gang den 5. september 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top