Fæstnings­kanalen skal renses
HedeDanmark er gået i gang med at give kanalen langs Vestvolden i Brønshøj-Husum den helt store tur

I første omgang drejer det sig om at fjerne vandplanter samt affald, der er smidt i kanalen, og til foråret skal bundslammet opgraves, drænes og køres væk. Vestvolden blev etableret i slutningen af 1800-tallet og består blandt andet af Fæstningskanalen, der oprindeligt var 3,5 meter dyb på det dybeste sted og 16 meter bred. Kanalens forløb i Københavns Kommune er 2,9 km langt og består af to adskilte bassiner, nemlig et mellem Islevbrovej og Frederikssundsvej samt et bassin mellem Frederikssundsvej og Åkandevej.
Fæstningskanalen blev i 1952 erklæret for biologisk død, og i 1953 blev der foretaget en oprensning og igen i 1967, hvor al sediment blev fjernet. Det meste af vandet i Fæstningskanalen pumpes op fra Harrestrup Å, hvor det strømmer videre i kanalen til Utterslev Mose for at ende i De Indre Søer, inden det til sidst havner i Øresund.

Planer for Vestvolden
Mens området på og omkring Vestvolden generelt er et spændende og attraktivt sted i bydelen, er Fæstningskanalen biologisk og miljømæssigt knapt så interessant – et forhold, der nu skal ændres på.
Selve Vestvolden er fredet, og Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder i øjeblikket med et såkaldt samskabelsesprojekt på og omkring Vestvolden, der skal gøre området endnu mere attraktivt for bydelens beboere og gæster samt binde Tingbjerg bedre sammen med Husum og det øvrige København.
Projektet skal munde ud i et idékatalog med forslag til fysiske anlægsprojekter, der blandt andet kan støtte planen for Byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum samt en plan for revitalisering af Vestvolden. Ifølge planen skal politikerne have fremlagt idékataloget til politisk behandling i starten af 2017. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har gennem en årrække beskæftiget sig med forholdene omkring Vestvolden.
– Vi glæder os over, at der nu er kommet gang i en oprensning af Fæstningskanalen og Lokaludvalget deltager aktivt med forslag og initiativer, der støtter udviklingen af området omkring Vestvolden. Vi har i den forbindelse særligt fokus på Lokaludvalgets forslag om at etablere et bynaturcenter ved EnergiCenter Voldparken og volden, siger Lokaludvalgets miljømedarbejder Jens Christian Elle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top