Bestyrelse var på tynd is i træsag
Bestyrelse-var-på-tynd-is-i-træsag.jpg
Flere beboere i Den Engelske Haveby beskar deres træer i forhaven til under 3 meter, da afdelingsbestyrelsen forlangte det. Men afdelingsbestyrelsen havde bare ikke hjemmel til at forlange denne udlægning af haveordenen. Foto: Privat
Beboerne i Den Engelske Haveby havde ikke behøvet at beskære deres træer i forhaven

Bestyrelsen i AABs afdeling 20 er af Boligforeningen AABs hovedkontor blevet bedt om at tilbagekalde den skrivelse, som de i juni omdelte til beboerne i Den Engelske Haveby i Brønshøj.
Det juridiske grundlag for bestyrelsens krav til beboerne om ”Mangelfuld renholdelse/vedligeholdelse m.v.” er ikke i orden.
I sidste uge beskrev vi, hvorledes en række beboere af frygt for repressalier uden videre efterkom bestyrelsens krav om at beskære træer og buske i forhaven, fordi ”arbejdet vil blive udført på lejerens regning”.
Brevet og ikke mindst ordlyden brød Martin Nielsen fra Tjørnevangen sig ikke om. Derfor henvendte han sig til AABs hovedkontor. På baggrund af den haveorden – som findes på afdeling 20s hjemmeside – har Boligforeningen AAB konkluderet, at ”afdelingsbestyrelsen har derfor ikke hjemmel til at kræve at beboerne udfører vedligeholdelsesarbejde som ikke specificeret og har ej heller mulighed for at kræve, at arbejdet bliver udført for lejerens regning.”
Denne konklusion har ført til, at hovedkontoret beder afdelingsbestyrelsen tilbagekalder den omdelte skrivelse.
Boligforeningen AAB fastslår, at selv om vedligeholdelsesforpligtelsen kun fremgår af haveordenen – og ikke af vedligeholdelsesreglementet – er det ikke specificeret nok, hvilke vedligeholdelsesforpligtelser beboeren har og hvad der SKAL udføres, idet vedligeholdelsesreglementet foreskriver, at højden på hegn, træer m.m. kun BØR være under 3 og 5 meter.
Martin Nielsen kan glæde sig over, at han ikke lod sig skræmme. Han kan stadig kigge ud på sit smukke magnolietræ. Uheldigere beboere kan kigge ud på deres beskårede træer, der i stedet kunne have stået i al deres magt og vælde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top