Lokaludvalgets ønsker til budgettet for 2017
Vandtårn-15-22-16.jpg
Kirsten Møller fortæller en gruppe besøgende i Brønshøj Vandtårn om mulighederne for ny anvendelse af det fredede tårn. Foto: Kaj Bonne
Brønshøj-Husum Lokaludvalg fremhæver fire lokale ønsker til det kommende kommunale budget

Med et brev til Københavns Borgerrepræsentation gør Lokaludvalget opmærksom på fire projekter i bydelen, som man anmoder politikerne på Rådhuset om at være opmærksomme på, når de umiddelbart efter sommerferien går i gang med forhandlingerne om næste års budget.

– Vi vil sikre os, at vores folkevalgte på Rådhuset ved hvad det er vi blandt andet ønsker, at der skal ske i Brønshøj-Husum, siger næstformanden for Lokaludvalget, Hans S. Christensen.

– Hvis Lokaludvalget skal tages alvorligt som bindeled mellem bydelens borgere og de folkevalgte, er det naturligt, at vi peger på nogle af de ønsker, der kan være med til at udvikle bydelen og give borgerne flere muligheder. Det er rimelige og faktisk beskedne ønsker, tilføjer Hans S. Christensen.

Brønshøj Vandtårn

– Lokaludvalget har flere gange med succes haft åbent i Brønshøj Vandtårn, der nu er overtaget af Københavns Kommune. Vi vil støtte bestræbelserne på at vandtårnet kan anvendes til en række kulturelle aktiviteter og i det hele taget være en attraktion i bydelen.

Umiddelbart er der enestående muligheder for at afholde koncerter og der er en fantastisk udsigt fra toppen af tårnet, siger Kirsten Møller, der er formand for Lokaludvalgets Kulturudvalg.

For at der kan ske en egentlig ibrugtagelse af vandtårnet skal der dog ske udbedringer af en række sikkerhedsmæssige installationer, fx ekstra branddør, sikring af indvendig vindeltrappe og evt. sikring af adgang til taget m.m. Kultur- og Fritidsudvalget har allerede bestilt et såkaldt budgetnotat om sagen med henblik på budgettet for 2017.

Bellahøj Friluftsscene

Gennem snart mange år har en renovering af Bellahøj Friluftsscene stået højt på Lokaludvalgets ønskeseddel.

– Lokaludvalget har for en del år siden fået udarbejdet en visionsplan for Bellahøj Friluftsscene, og ifølge planen vil det koste omkring 5 mio. kr. at renovere sidderækkerne, trapperne og scenen. Vi støtter, at friluftsscenen anvendes til både musik og teater og andre tilbud til både bydelens borgere og gæster udefra, siger Kirsten Møller.

– Bellahøj Friluftsscene er et helt unikt sted i København, men desværre er den præget af et forfald, som vi ikke kan være bekendt, slutter Kirsten Møller.

Naturbyen

Opførelsen af Naturbyen – en naturskole om primært de ferske vande i Utterslev Mose og Fæstningskanalen samt Vestvolden og mosens omgivelser, er også et af de ønsker Lokaludvalget fremfører. Lokaludvalget anmoder om at der afsættes 1 mio. kr. til udarbejdelse af et dispositionsforslag for et naturcenter, der kan placeres ved EnergiCenter Voldparken. Forslaget om etablering af Naturbyen indgår allerede nu som en del af Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi.

Seniorbofællesskaber

I vinterens løb har Lokaludvalget arbejdet med mulighederne og at der i bydelen bliver mulighed for at etablere bofællesskaber for seniorer. Det er et tema, der har engageret mange lokale borgere og der har været afholdt flere velbesøgte møder med interesserede seniorer, hvor der blandt andet har været set på mulighederne for bofællesskaber for seniorer i det planlagte storbyggeri på området der i dag huser bebyggelsen i Bystævneparken.

Lokaludvalget anmoder om, at der i budgettet for 2017 afsættes 1 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag for at udvikle idéen, finde mulige beliggenheder og samarbejdsparter.

Medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Mohamed Al Hamod, viser forfaldet på Bellahøj Friluftsscene.Foto: ef

Medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Mohamed Al Hamod, viser forfaldet på Bellahøj Friluftsscene.Foto: ef

 

Som en tegner forestiller sig Naturbyen ved EnergiCenter Voldparken. Den oprindelige Voldparken Skole ses til højre.  Tegning: Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Som en tegner forestiller sig Naturbyen ved EnergiCenter Voldparken. Den oprindelige Voldparken Skole ses til højre.
Tegning: Brønshøj-Husum Lokaludvalg

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top