Planer om nye veje i Husum og Tingbjerg
Nye-veje-e1466453901263.jpg
Tingbjerg og den nordlige del af Husum med de foreslåede nye vejforbindelser. Foto: Kort: Københavns Kommune
En såkaldt forprojektering af nye vejforbindelser skal nu behandles politisk. Tingbjerg skal åbnes mod omgivelserne

Med Københavns Kommunes budget for indeværende år blev det besluttet, at det skulle undersøges, hvordan nye vejforbindelser kan medvirke til at den nordlige del af Husum og Tingbjerg udvikles til et grønt, aktivt og åbent boligområde. Tingbjerg er i dag trafikalt isoleret og målet er blandt andet at etablere flere adgangsmuligheder og en øget trafik gennem området. Grundlaget for undersøgelserne er Byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum, der blev politisk vedtaget sidste år.

Mandag i denne uge (efter avisens deadline) behandlede Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus de foreslåede nye vejforbindelser, og hvorvidt etableringen heraf skal indgå i budgetforhandlingerne for 2017.

Vej mellem Tingbjerg og Mørkhøj

Det foreslås, at der etableres en ny vej mellem Tingbjerg og Mørkhøj i Gladsaxe Kommune som en tosporet vej med cykelstier og fortov. Forvaltningen anbefaler en linjeføring fra Ruten via Mørkhøj Parkallé til Mørkhøjvej, forbi Enghavegård Skole. Endvidere peges der på muligheden for at buslinje 2A´s rute kan forlænges på den nye vej til Gladsaxe. Som en sidegevinst vil dette spare København for 1 mio. kr.

Prisen for den nye vej skønnes at blive 22 mio. kr.

Nordvendte ramper på Hillerødmotorvejen

Et gammelt ønske om at der fra Ruten/Høje Gladsaxevej etableres ramper til Hillerødmotorvejen, fremføres nu igen. Der er af uransagelige grunde kun af- og tilkørsel mod syd (mod København), mens der ingen ramper er mod nord. Da motorvejen er en del af statens vejnet, er der søgt om tilladelse i Vejdirektoratet til opførelse af ramperne. Prisen skønnes at blive 33 mio. kr.

Andre vejforbindelser

Forvaltningen har også set på en mulig vejforbindelse fra Tingbjerg gennem Vestvolden til Bystævnet. Etableringen vil kræve en ny bro over Fæstningskanalen og det skønnes p.t. ikke at være muligt at få dispensation fra fredningsbestemmelserne. Denne forbindelse bliver derfor nok ikke aktuel før der evt. anlægges en letbane med samme linjeføring – hvilket ligger en del år ude i fremtiden. Skønnet pris: 28,6 mio. kr.

Endelig er der nævnt muligheden for at lave en vejforbindelse mellem Kobbelvænget og Åkandevej lige syd for EnergiCenter Voldparken. Dette blandt andet for at styrke tilgængeligheden til EnergiCenteret og den nye idrætshal, der er under opførelse.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top