Ønske om flere praktiserende læger
COLOURBOX8684767.jpg
Lokaludvalget peger blandt andet på etablering af lægehuse for at få flere praktiserende læger il bydelen. Foto: Colourbox
Brønshøj-Husum Lokaludvalg finder dækningen med læger i bydelen for utilfredsstillende

Lokaludvalget har gentagne gange drøftet, at der i bydelen, der også omfatter Tingbjerg, er en mangel på praktiserende læger, der kan sikre, at bydelens borgere tilknyttes en praktiserende læge i nærområdet. Derfor har Lokaludvalget rettet henvendelse til både Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Praktiserende Lægers Organisation for at der bliver taget initiativ til at forbedre servicen for bydelens borgere.

Lægehuse og socialrådgiver

– Vi har fået oplyst, at der ingen praktiserende læger er i Tingbjerg, samt at der i hele bydelen kun er en enkelt læge, der har åbent for tilgang af nye patienter. Mange tilflyttere til bydelen har fået tildelt en praktiserende læge i andre bydele eller i andre kommuner, siger næstformanden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Hans S. Christensen.

– Det finder vi ikke tilfredsstillende, ikke mindst af hensyn til ældre og gangbesværede borgere, og vi skal opfordre til, at der tages initiativer, der kan bidrage til en bedre dækning med praktiserende læger i vores bydel, tilføjer han.

Lokaludvalget peger i sin henvendelse på, at den bedre dækning eventuelt kunne ske i forbindelse med etablering af lægehuse eller andre faglige fællesskaber omkring sundhed, eller ved at der tilbydes praksis under særligt attraktive vilkår. Endvidere peger Lokaludvalget på muligheden for, at der i de mere socialt udsatte boligområder i bydelen tilknyttes en socialrådgiver.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top