Undersøgelse af letbane på ½ blus
Letbane.jpg
Sådan kan det måske komme til at se ud med en letbane på Frederikssundsvej ved Bellahøj. Foto: COWI/Københavns Kommune
Staten vil alligevel ikke bidrage til en fuld udredning

I budget for Københavns Kommune 2015 blev det besluttet, at der skulle laves en udredning af en letbane på Frederikssundsvej i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden. Staten havde dengang givet tilsagn om at støtte udredningen med 6 mio. kr., men trak i efteråret 2015 den økonomiske støtte.

Københavns Borgerrepræsentation behandlede derfor i sidste uge en indstilling om at der i stedet for en fuld udredning laves en udvidet screening af selve linjeføringen. Indstillingen blev tiltrådt, og undersøgelsen forventes at være færdig i sommeren 2017.

Ikke udelt begejstring

Under behandlingen i Borgerrepræsentationen foreslog Det Konservative Folkeparti, at der skulle undersøges muligheden for at betjene strækningen med e-led-busser, så man undgår generne fra anlæg af skinner m.v., og efterfølgende undgår støj fra letbaner. Forslaget blev nedstemt, men Venstre afgav en såkaldt protokolbemærkning som både Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance tilsluttede sig.

Protokolbemærkningen har følgende ordlyd: “Venstre er imod selve projektet, idet en letbane vil besværliggøre krydsning af Frederikssundsvej og trafikafviklingen i området. Idet den statslige del af finansieringen ikke er på plads, ser Venstre således ingen grund til at poste skattekroner i en forundersøgelse af et projekt, som ikke ser ud til at kunne blive realiseret.”

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top