”En syg forskel” i Tingbjerg
DR’s programrække "En syg forskel" dokumenterer et af Danmarks allerstørste problemer: ulighed i sundhed.

DR’s programrække “En syg forskel” dokumenterer et af Danmarks allerstørste problemer: ulighed i sundhed.

Borgernes sundhed og levetid afgøres groft sagt af uddannelse, indkomst og geografi.

Uligheden i sundhed ses også i borgernes adgang til lægehjælp. I de socialt belastede områder er der lægemangel. Tingbjerg er et af Danmarks mest udsatte boligområder – til dels på grund af beboernes ringe sundhedstilstand.

I Tingbjerg lukkede den sidste lægepraksis i 2015, og siden da har beboerne ikke haft lokal adgang til lægehjælp. Det betyder, at Tingbjergs børnefamilier nu skal transportere sig til andre dele af byen, hver gang de skal til læge. Det betyder også, at der bliver længere mellem beboernes lægebesøg, hvilket er en meget uheldig udvikling beboernes sundhedstilstand taget i betragtning.

Muligvis fravælger de praktiserende læger områder som Tingbjerg, fordi de simpelthen kan tjene flere penge, ved at behandle patienter der er mindre syge. Lægerne aflønnes nemlig pr. konsultation (og med et basishonorar). I de socialt belastede områder er borgerne mere sygdomsramte end gennemsnits befolkningen, og borgerne har fx oftere behov for hjælp og ofte behov for hjælp til flere sygdomme på én gang. Det betyder, at konsultationerne vanskeliggøres og kræver mere tid. I ressourcestærke områder kan lægerne derfor gennemføre flere “lette” konsultationer og dermed øge deres indtjening.

Mindskningen af ulighed i sundhed er en kompleks sag, der selvsagt kræver mange ressourcer og indsatser. En lille, men vigtig brik i dette arbejde er sikring af lokal lægehjælp.

Hvis lægemanglen i de socialt belastede områder skal til livs, skal det gøres attraktivt for de praktiserende læger at drive praksis i socialt belastede områder som Tingbjerg. Takstsystemet skal ændres, så lægerne belønnes (og ikke som nu straffes) for at hjælpe borgerne med størst behov.

Regionerne skal føre en sundhedspolitik, der minimerer uligheden i sundhedssystemet.

På nuværende tidspunkt går det den forkerte vej i Tingbjerg.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top