Stor interesse for Utterslev Mose Puljen
Utterslev-Mose-03-13-16.jpg
En kølig morgen ved Utterslev Mose. Københavns Kommune har taget initiativer, der skal være med til at selve mosen og dens omgivelser kommer i meget bedre stand - til glæde for miljøet og borgerne. Foto: Kaj Bonne
Der var rift om midlerne i første ansøgningsrunde til Utterslev Mose Puljen, hvor halvdelen af de 500.000 kr. i puljen skulle uddeles. Syv projekter blev valgt ud blandt de mange ansøgninger

Utterslev Mose Puljen giver støtte til projekter, der kan være med til at give inspiration og input til den kommende helhedsplan for mosen. De syv udvalgte projekter spænder bredt; fra digitale fortællinger om mosen, postkortbog over særlige arter, formidling af den historiske brug af mosens naturressourcer, flagermusture til aktiviteter for psykisk sårbare og udsatte, rådgivning af grundejere, uddannelse af naturambassadører samt en fotoudstilling.

Alex Heick, der er formand for Bispebjerg Lokaludvalg og medlem af styregruppen for Utterslev Mose Helhedsplan, er meget tilfreds med ansøgerfeltet. – Det er en fornøjelse at se bredden i de ansøgninger, der er kommet til puljen. Det viser, at der er en stor interesse for at arbejde med mosen med mange forskellige indgangsvinkler, siger han.

Blandt de udvalgte projekter vil Utterslevhøj Grundejerforening for eksempel byde naturen indenfor i haverne ved at tilbyde grundejerne rådgivningsbesøg. Billedkunstneren Jacob Tue Larsen vil vise naturen i Utterslev Mose set fra et kunstnerisk perspektiv. Socialpsykiatrisk Center Nordvest vil give mennesker med psykisk sårbarhed og udsatte mulighed for at komme ud i naturen, og biologen Inger Kærgaard vil tage borgerne med ud på flagermusture.

– Vi glæder os til at se udkommet af projekterne. Det er vigtigt at lade sig inspirere af borgerne og de lokale aktørers forståelse af, hvordan mosen kan bruges. Tanken med helhedsplanen er netop, at den skal være et aktivt redskab bygget på bred inddragelse af både fagfolk, lokale borgere og aktører, forklarer Erik Fisker, formand for Brønshøj-Husum Lokalud-
valg og medlem af styregruppen for Utterslev Mose Helhedsplan.

Om Utterslev Mose Puljen

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har afsat 500.000 kr. til Utterslev Mose Puljen. Formålet med puljen er at give københavnerne mulighed for at komme med inspiration og input til den kommende helhedsplan for mosen, som Københavns Kommune laver i samarbejde med Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Målet med helhedsplanen er at skabe en bedre mose med mere biodiversitet, renere vand, flere rekreative muligheder og flere brugere.

Ligger man inde med en god idé til et projekt eller en aktivitet, der kan være med til at gøre Utterslev Mose til et endnu mere attraktivt naturområde, så er der mulighed for at søge støtte. Der vil være endnu en ansøgningsrunde for Utterslev Mose Puljen med frist 15. august.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top