Ingen penge til Brønshøj-Husum
Bellahøj-Friluftscene-01-19-14.jpg
Hans Lind fra koret Diabolus (tv.) og lederen af Kultur Nord, Jan Lindboe, på besigtigelse på Bellahøj Friluftsscene, hvor bl.a. trapper og siddepladser er i en elendig og beskæmmende tilstand. Foto: Kaj Bonne
Politikerne på Københavns Rådhus har fordelt 585 mio. kr., som er overskuddet fra det kommunale regnskab for 2015. Bydelen Brønshøj-Husum er overraskende ikke tilgodeset

En aftale i den såkaldte Overførselssag 2015-16 er indgået mellem de syv partier bag Budget 2016: Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

– Det er ikke en aftale fuld af prestigeprojekter, men derimod en aftale, som prioriterer mærkbare forbedringer af rammerne for den københavnske velfærd. Vi har indgået en aftale med særligt fokus på de grupper af byens borgere, som har brug for vores velfærdstilbud. Byens børn, de nytilkomne flygtninge og udsatte borgere i botilbud vil blandt andet kunne mærke klare resultater af aftalen, siger overborgmester Frank Jensen i en kommentar. De bevilgede penge anvendes hovedsageligt til afhjælpning af akutte behov og renovering af kommunale bygninger.

Aftalens indhold

Københavns Kommune forventes at vokse med ca. 100.000 indbyggere frem mod 2027. Det medfører behov for udbygning af kommunale tilbud og fortsat fokus på vedligeholdelse af eksisterende bygninger og infrastruktur. Kommunens stramme styring af udgifterne og gennemførelse af effektiviseringer har skabt råderum til nye investeringer og overskud til at afdrage på kommunens gæld.

Aftalen på Rådhuset skal blandt andet sikre gode rammer for de 335 flygtninge, som kommer til København i 2016. I aftalen afsættes midler til at modtage flygtningene og give dem en god start, som sikrer boliger til flygtningene spredt over hele byen, og samtidig indeholder nye almene boliger til erstatning for de boliger, som flygtningene flytter ind i.

Endvidere skal Hyltebjerg Skole i Vanløse renoveres, ligesom botilbuddet for voksne med psykiske lidelser Thorupgården og Huset i Magstræde.

Partierne har også aftalt at sætte penge af til at undersøge mulighederne for at bygge en helt nu skole i Kødbyen samt til at undersøge muligheden for at bygge en ny skole på Amager.

De lokale ønsker fra bl.a. Brønshøj-Husum Lokaludvalg om en særdeles tiltrængt renovering af Bellahøj Friluftsscene samt etablering af en naturskole i Voldparken vandt ikke gehør hos de ansvarlige politikere – det gjorde til gengæld en større aftale om bedre muligheder for parkering i Indre By.

– Vi har i aftalen kun medtaget de helt nødvendige og grundlæggende ting som renoveringer og modtagelse af flygtninge, siger socialborgmester Jesper Christensen (S), der selv bor i bydelen. – Der er ikke set på mindre sager og ønsker fra de enkelte bydele. Det må vente til budgetforhandlingerne om budget 2017, der finder sted i efteråret, tilføjer Jesper Christensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top