Til Overborgmester Frank Jensen
Faglige Seniorer København opfordrer til at de nedlagte stoppesteder på Frederikssundsvej genetableres

Københavns Kommune har hældt mere end 60 mio. kr. i et projekt hvor cykelstierne på Frederikssundsvej udvides med en halv meter. Tilsyneladende for at fremme racerkørsel på cykelstierne har man nedlagt stoppestederne for bus 5A ved Degnemose Allé og Bavnevangen. Man påstår at Ældrerådet har godkendt dette, men sandheden er at denne sag ikke har været til høring i Ældrerådet. Godt nok skulle to tidligere medlemmer af det lokale nu nedlagte ældreråd, for mange år siden have haft sympati for projektet, dog uden at der foreligger et høringssvar.

Nedlæggelsen rammer borgerne, dels i et større kvarter med ældre villaer omkring Degnemose Allé, syd for Frederikssundsvej og dels boligblokke og villakvarter omkring Bavnevangen nord for Frederikssundsvej, derudover adgangen til et plejehjem, flere lægeklinikker og to supermarkeder. Nedlæggelsen af disse stoppesteder betyder derfor at en meget stor gruppe af ældre gangbesværede medborgere rammes af en forlængelse på 300 m. mellem deres bolig og stoppestedet.

Det vil fremme ensomhed, modarbejde kommunens smukke ord om “længst muligt i eget hjem” og “længst muligt i eget liv”, og det vil derfor betyde øgede udgifter for kommunen.

Faglige Seniorer har flere medlemmer i området. Vi protesterer mod denne ældrefjendtlige forringelse og støtter Brønshøj-Husum Lokaludvalgs opfordring til, at der foretages en revurdering af nedlæggelsen af stoppestederne med henblik på en genetablering.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top