Stadig usikkerhed om Husum Bibliotek
Husum-Bibliotek-02-20-15.jpg
Husum Bibliotek – skal det blive eller flyttes? Foto: Kaj Bonne
Nu skal Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøge mulighederne for at flytte Husum Bibliotek til EnergiCenter Voldparken

Med jævne mellemrum kommer Husum Bibliotek på den politiske dagsorden, senest på et møde i Kultur- og Fritidsudvalget på Københavns Rådhus den 4. marts, hvor udvalget fulgte en indstilling fra forvaltningen om ikke at lade bibliotekets fremtid indgå i de aktuelle politiske forhandlinger. Til gengæld anmodede politikerne i udvalget forvaltningen om at undersøge mulighederne for en flytning af Husum Bibliotek til EnergiCenter Voldparken i Kobbelvænget.

Baggrunden for at Husum Bibliotek igen er i søgelyset er blandt andet, at biblioteket har til huse i et relativt dyrt lejemål, der lidt upraktisk er fordelt over tre etager. Endvidere er indgangen næsten skjult på bagsiden af bygningen på Frederikssundsvej ved Føtex, og der er relativ dårlig tilgængelighed for handicappede. Forvaltningen oplyser, at besøgstallet på Husum Bibliotek ligger relativt lavt og er faldende.

70.100 besøgende sidste år

Besøgstallet for Husum Bibliotek i 2014 var 77.700, mens det i 2015 var 70.100. Besøgstallet fra 1. januar i år til den 10. marts var 16.300, hvilket er en stigning i forhold til sidste år, der muligvis hænger sammen med den midlertidige lukning af Brønshøj Bibliotek. Til sammenligning havde Brønshøj Bibliotek i 2015 162.000 besøgende.

Sidste år blev Husum Bibliotek nyindrettet med blandt andet flere studiepladser, men alligevel er der nu tilsyneladende politisk ønske om en anden biblioteksbetjening i Husum.

Tre mulige nye placeringer

I forvaltningens indstilling til politikerne er nævnt tre alternative placeringer af Husum Bibliotek. Et af forslagene går på en placering i forbindelse med en lokal folkeskole i et såkaldt læringshus, der skal understøtte og forene læring og kultur for både lokale borgere, elever og lærere. Da forvaltningen ikke p.t. har klarhed over de konkrete muligheder for et læringshus, er dette forslag indtil videre sat i venteposition.

Et andet forslag går på at etablere et såkaldt “kvik-bibliotek”, som et nyt koncept for bibliotekstilbud med et moderne digitaliseret tilbud med en lettere bemanding end det nuværende bibliotek. Et sådant tilbud kunne i givet fald få en mindre, billigere og mere synlig placering, og forvaltningen har allerede set på forskellige mulige placeringer på Frederikssundsvej i Husum.

Endelig foreslås det, at Husum Bibliotek flyttes til EnergiCenter Voldparken i Kobbelvænget, hvilket er den løsning politikerne har bedt forvaltningen om at undersøge nærmere. EnergiCenter Voldparken er den gamle Voldparken Skole og er i dag et center for det lokale foreningsliv og hjemsted for bl.a. Frivilligcentret samt sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg. I øjeblikket er en ny idrætshal i tilknytning til centret under opførelse, og der er aktuelle planer om at etablere en naturskole, hvor den gamle pedelbolig lå.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top