”Sammen om Bellahøj”
Bellahøj-01-10-16.jpg
Koordinator for projektet ”Sammen om Bellahøj”, Jette Krøyer (tv.), sammen med socialrådgiver Camilla Christensen, der også er tilknyttet projektet på fuld tid. Foto: Kaj Bonne
Både staten og kommunen bidrager til en særlig indsats på Bellahøj

Fra den 1. januar i år og fire år frem skal der gøres en særlig indsats for at skabe større tryghed for beboerne på Bellahøj og for at støtte de såkaldt udsatte familier med en helhedsorienteret indsats, der skal medvirke til, at disse familier tager ansvar for og føler et tilhørsforhold til lokalområdet.
Indsatsen har fået navnet “Sammen om Bellahøj” og blandt de konkrete mål er at færre børn og unge begår kriminalitet, at børnene har et lavere fravær fra skolen, samt at beboerne oplever større tryghed.
Projektets primære målgruppe er de udsatte familier, der særligt udfordrer området. Det drejer sig p.t. om omkring 25 familier og samlet 120-130 børn og voksne, alle familierne er etniske minoriteter. Projektets sekundære målgruppe er de øvrige cirka 4.500 beboere i Bellahøjhusene.
En opgørelse viser, at der omkring Bellahøjhusene de sidste fire år har været mange tilfælde af både chikane, vold og trusler, indbrud, hærværk og salg af narkotika.

Problemerne vokset voldsomt

Med indsatsen “Sammen om Bellahøj” vil der blive tale om et udvidet samarbejde mellem blandt andet socialforvaltningen, politiet og de fire lokale boligafdelinger på Bellahøj.
– Over en kort årrække har der været tale om en stor udskiftning af beboerne på Bellahøj, og en del udsatte familier er flyttet ind. Det har betydet, at problemerne på og omkring Bellahøj er vokset voldsomt, især i løbet af sommeren 2014, og skabt utryghed blandt beboerne, fortæller koordinator for “Sammen om Bellahøj”, Jette Krøyer.
På denne baggrund søgte Københavns Kommune Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte på 1,8 mio. kr. til en 4-årig styrket koordineret indsats, der nu betyder, at der er to fuldtidsansatte socialrådgivere og tre gadeplanmedarbejdere tilknyttet Bellahøj udover en ½-dags socialrådgiver på Bellahøj Skole.

Helhedsorienteret indsats

– Vi arbejder med en indsats omkring de udsatte familier, der tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats med hjemmebesøg, og de fleste familier, vi henvender os til, er glade for at få hjælp, siger socialrådgiver Camilla Christensen, og til foråret afholder vi blandt andet en lokal workshop med beboerne om ønsker og behov for at hæve trivslen og trygheden i området. Beboere på Bellahøj, der ønsker hjælp, kan også henvende sig til os i kontoret Ved Bellahøj Nord 4, hvor vi indtil videre har lånt lokaler af boligforeningen fsb.
– Vi vil støtte de aktiviteter, der er i gang på Bellahøj, men vi vil også støtte nye initiativer, der er målrettet indsatsen overfor de udsatte familier, tilføjer Jette Krøyer.

1 kommentar om “”Sammen om Bellahøj””

  1. Til Salg Kulturhuset Pilegården, send Dusør på 1000 kr
    Fra Allan Tværmose Nielsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top