Ny nøgletalsrapport giver status på København
Rapporten ’Status på København’ med ca. 100 nøgletal inden for 14 forskellige områder som befolkningsudvikling, erhverv og vækst, klima, uddannelse, sundhed, kommunal økonomi mv.

Rapporten ’Status på København’ med ca. 100 nøgletal inden for 14 forskellige områder som befolkningsudvikling, erhverv og vækst, klima, uddannelse, sundhed, kommunal økonomi mv.

Københavns Kommune præsenterer en lang række nøgletal om København og dets indbyggere. Nøgletalsrapporten fortæller en historie om Københavns styrker og udfordringer. Eksempelvis har København haft en økonomisk vækst på 2,5 procent i 2014 og andelen af københavnere, som dagligt benytter cyklen som transportmiddel, er stigende og udgjorde i 2014 ca. 45 pct.

Samtidig reduceres Københavns CO2 – udledning fortsat og udgjorde i 2014 godt 1,6 mio. ton, hvilket er ca. 31 pct. lavere end i 2005. Dermed er København godt på vej mod målet om at være CO2 neutral i 2025. Også passagertallet i den kollektive trafik er fortsat stigende, hvor især metroen har givet et positivt løft. København har derudover et højere uddannelsesniveau end i resten af landet og relativt flest indbyggere med en lang videregående uddannelse.

Imidlertid har København også en række udfordringer, som skal forbedres. Væksten i København har eksempelvis været lavere de senere år end i sammenlignelige internationale regioner. Samtidig har København et højere niveau af borgervendt kriminalitet i forhold til Aarhus, Odense og Aalborg. Middellevetiden i København ligger også under niveauet i forhold til hele landet og København har en stor andel af landets hjemløse og langtidsledige.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top