Grundejerforening kan se frem til en klækkelig regning
Arbejdskørsel-01-02-16.jpg
Beboerne i Brunevang frygter den kæmpe efterregning, der kommer, når byggeriet står færdigt, men Finn Igild, Benthe og Mogens Olsen giver ikke op i deres kamp for retfærdighed i sagen om deres private fællesvej. Foto: Kaj Bonne
72 parceller på Brunevang,Islevholm, Dybekær og Kagsvang i Københavns Kommune får deres private-fællesvej ødelagt af tonstung trafik til PAB´s byggeri, som ligger i Rødovre Kommune

I Husum – i udkanten af Københavns Kommune ligger den hyggelige villavej Brunevang, men for enden af Brunevang ligger også PAB´s andelsboliger, som hører til Rødovre Kommune. Flere af grundejernes huse ligger ned til den hyggelig Kagsmose, men fælles for alle grundejerne er, at de betaler til en privat fællesvej, hvor grundejerne er ansvarlige for vejens vedligeholdelse. Det betyder, at de både har ansvaret for og skal afholde udgifterne til, at vejen er i en ordentlig stand, renholdt og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne.

I øjeblikket bliver der bygget for livet løs ved enden af Brunevang. I marts 2014 begyndte PAB, som er Postfunktionærenes Andelsboligforening, opførelsen af nye boliger og en renovering af de eksisterende boliger – et byggeri der først skal stå færdig i 2018.

Massive skader

Beboerne i Brunevang har gennem lang tid lavet indsigelser til de to kommuner om de gener og ikke mindst trafikken af tonstung trafik til byggeriet, som foregår på Brunevang – en vej som slet ikke er gearet til at klare trafikken. Københavns Kommune har givet grundejerforeningen medhold i, at vejen og den lille bro ved Islevholm ikke kan klare belastningen af de 24 tons store lastbiler, der trykker det samme som 50.000 personbiler. Beboerne har endvidere gang på gang kunnet dokumentere, at der er også er kørt særtransporter på 48 tons. Den lille bro kan efter kommunens ingeniør kun tåle 12 tons, hvorfor politiet også har sat et 12 tons skilt op. Grundejerne har siden byggeriets påbegyndelse forsøgt at råbe bygherren PAB op for at få de tunge lastbiler til at køre ind fra Rødovre Kommune og over broen ved Harrestup Å. Indtil videre har der ikke været meget hjælp at hente.

-Jeg skal gøre opmærksom på at den tunge transport til vores afdeling ikke foregår via parcelhusområdet, men via en midlertidig bro over Harrestrup Å. Vi ønsker bestemt et godt forhold til vores nabo, hvorfor vi også har meddelt, at vi gerne vil acceptere at man lukker Brunevang ved bygrænsen, fastslår Lone Lund-Rasmussen, der er direktør for FA09, der er administrationsselskabet for PAB.

Det er ifølge Mogens og Benthe Olsen helt nye toner. Parret har gentagne gange på grundejernes vegne taget kontakt til PAB og Lone Lund-Rasmussen, men de har været svære at komme i dialog med. Og at der ikke skulle køre tung trafik på Brunevang har Mogens Olsen og Finn Iglid masser af billedokumentation på.

-Lige meget hvor meget Lone Lund-Rasmussen snakker uden om, så er fakta, at de har kørt på vores veje og fortove med deres tons tunge lastbile. Det har allerede forårsaget massive skader med knækkede fliser og ødelagte hjørner. Vi har flere hundrede fotos samt Covis rapport, der dokumenterer dette. Hvis hun ønsker et godt forhold til naboerne, hvorfor har PAB så ikke svaret på henvendelser siden august 2014? Hun har tidligere udtalt, at de slet ikke kørte i vores område, og til et indslag i TV2 Lorry om sagen fra Brunevang har hun decideret sagt, at: “Det er noget sludder” og at de tunge lastbiler der kører på Brunevang ikke har noget med dem at gøre. Hvorfor tror hun at Rødovre politi har sat lastbil forbudt skilte op ved kommunegrænsen, og Københavns Kommune har sat 12 tons skilte op ved vores bro?

Misforståelser?

I 2014 gik PAB ind for vejlukning af Brunevang, men så fandt de, 9 måneder efter byggeriet var startet, ud af, at deres bro over Harrestrup Å ud af, at de ikke kunne klare den tunge trafik. Så gik PAB imod en lukning indtil deres bro blev udskiftet, og det bliver den først i 2016.

-Lone Lund-Rasmussen må heller ikke glemme, at de glemte at undersøge den 60 år gamle bro, inden de startede byggeriet. At de kørte på den i 9 måneder selv om den var uegnet til vejtrafik, og de først satte den midlertidige bro op, da politiet gav dem et påbud. Vel at mærke en bro, der ligger på en privat fællesvej, hvor alle må køre. Hvorfor den midlertidige bro skal udskiftes nu kan jo undre os, for hvorfor kører man ikke bare videre til byggeriet er færdigt?

-Det er en misforståelse igen. Broen vi benytter i dag skal fornyes. Og vi skal benytte broen ved grundejerforeningen i en måneds tid. Da grundejerforeningen i hele byggeperioden har lavet parkeringchikaner på deres veje, har vi bedt om parkeringsforbud i den ene side.

Vi skal i perioden ikke kører med tunge og store biler. Det har vi planlagt os ud af, men adgang skal der jo være til bebyggelsen især på grund af vigtigheden af at redningskørertøjer kan komme frem. Derfor ønsker vi parkeringsforbud i perioden til den anden bro er færdig, fastslår Lone Lund-Rasmussen.

Fra hus og hjem

Finn Igild, Benthe og Mogens Olsen har det ikke godt med, at Lone Lund-Rasmussen fortsætter med at betvivle deres udsagn og dokumentation.

-Hun er ikke fejlinformeret med noget som helst. Vi kan dokumenterer alt, hvad vi siger og gør gennem billeder og dokumenter, vi har fået gennem aktindsigt. Os der bor på vejene ved hvad der foregår, derfor er det ikke korrekt når hun siger, de kun bruger deres egen bro. Vi har nylige billeder for det modsatte, fortæller Benthe Olsen

Der er flere der allerede har sat deres huse til salg på Brunevang, og flere har også ytret, at de ikke har råd til at bo der, hvis de får så stor en efterregning. Grundejerne kan se frem til en regning på cirka 50.000 pr parcel, når PAB er færdige med byggeriet. Mogens, Benthe og Finn har på det nærmeste arbejdet i døgndrift for at få lukket for den tunge trafik. Men gang på gang har de støt hovedet mod det tonstunge system – et system der i først omgang gav dem ret i, at deres vej ikke kunne klare trafikken.

Søren Kastoft, der er Enhedschef ved Tilladelse til Vejændring under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune synes det er en træls sag. Han fortæller at Københavns Kommune ingen lovhjelm har til at hjælpe beboerne til at føre sag mod PAB. Han mener, at kommunen er gået så langt, som de kan og forsøgt at få en dialog mellem grundejerforeningen og PAB.

-Sagen er både lang og vanskelig, og jeg kan godt forstå grundejernes frustration over, at vejen belastes af et byggeri inde i Rødovre Kommune. Men vores bemyndigelse som vejmyndighed i Københavns Kommune er, at vi skal føre tilsyn med de private fællesveje og påbyde grundejerne langs med vejen at vedligeholde vejen. Vi har ikke nogen bemyndigelse over for et byggeri i en nabokommune. Københavns Kommune søgte efter ansøgning fra grundejerforeningen, at få lukket vejforbindelsen mellem de to kommuner, men politiet gav ikke samtykke til denne vejlukning, og vejlukningen kunne derfor ikke gennemføres, fortæller Søren Kastoft.

-Det kan godt være, at kommunen ikke har hjemmel til at håndhæve at færdselsloven bliver overholdt, men de har åbenbart hjemmel til at sige, at vi skal fjerne de ting, vi har stående på fortovet for at forhindre, at vores fliser knækker. Københavns Kommune har sagt til PAB, at de ikke må køre tung trafik i området, men det er mærkeligt, at politiet ikke har håndhævet det de sidste halvandet år. Kommunen siger, at politiet ikke har ressourcer, men politiet siger, at det er kommunen, der skal bede dem kigge på det, fortæller Mogens Olsen, der er træt af, at Københavns Kommune hele tiden vasker hænder og ikke hjælper deres borgere.

Moral

Søren Kastoft konkluderer, at konflikten mellem grundejerforeningen og byggeriet grundlæggende er et privat spørgsmål mellem de to parter. Hvis de ikke kan forhandle sig til rette, må sagen løses i retten. Men han mener da, at man fremtidig kan se på, om en privat bygherre ikke i fremtiden skal forpligte sig over for tredjemand og sørge for, at reparere de ting som er ødelagte.

Brønshøj-Husum Avis stillede Lone Lund-Rasmussen følgende spørgsmål.

Vil du afvise, at der er sket skader på veje og fortove på private fællesveje i forbindelse med transport til og fra byggepladsen?

Men Lone Lund-Rasmussen har valgt ikke at svare på spørgsmålet, men hun har tidligere sagt, at hun ikke mener, at PAB kan tage ansvar for køretøjerne til byggeriet og at hun kun følger juraen i dette spørgsmål.

Det kommer ikke bag på grundejerforeningens formand Finn Igild, der mange gange har forsøgt at for PAB og Lone Lund-Rasmussen i tale.

-Det handler ikke kun om jura, det handler vel også om almindelig moral. At man rydder op efter sig selv. og reparere det, der er ødelagt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top