Fredningsnævnet siger nej til kunstgræsbane
Fodboldbane-02-11-16.jpg
Lars Nørgaard Andersen, lokal repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening, ved græsplænen hvor Fredningsnævnet har givet Københavns Kommune afslag på at anlægge en kunstgræsbane. I baggrunden anes Kirkemosen. Foto: Kaj Bonne
Mandag i sidste uge gav Fredningsnævnet afslag på ansøgning fra Københavns Kommune om at dispensere fra fredningen ved Kirkemosen

Det var lidt af et tilløbsstykke, da Fredningsnævnet i sidste uge var mødt op på den store græsplæne mellem Utterslev Mose, Kirkemosen og Boldklubben FIX´s klubhus på Brønshøj Kirkevej. Udover nævnet var der mødt repræsentanter for Københavns Kommune, for grundejerne, Danmarks Naturfredningsforening samt fra Dansk Ornitologisk Forening.

Efter en lille times supplerende bemærkninger fra de fremmødte gik nævnets tre medlemmer afsides og vendte kort efter tilbage med en afgørelse, der siger, at nævnet giver Københavns Kommune afslag på en ansøgning om dispensation fra fredningsbestemmelserne for at kunne anlægge en kunstgræsbane, hvor Boldklubben FIX i dag på en del af græsarealet har baner til fodbold. Fredningsnævnet vil senere udsende en udførlig beskrivelse af afgørelsen.

Afgørelsen vækker glæde

– Det er glædeligt, at Fredningsnævnet har taget de mange indsigelser til efterretning og er kommet med en klar afgørelse, siger den lokale repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening, Lars Nørgaard Andersen. – En af hovedankerne mod planerne om en kunstgræsbane er uklarheden hvordan gummigranulat påvirker miljøet. Københavns Kommune forventer jo selv, at der i givet fald ville have været et “årligt” forbrug på 3-5 tons gummigranulat. Nu bliver det spændende at se, hvad Københavns Kommune vil gøre, siger Lars Nørgaard Andersen.

Fredningsnævnets afgørelse vakte også glæde hos Bente Mortensen fra den lokale grundejerforening og en af initiativtagerne bag en underskriftsindsamling mod etablering af en kunstgræsbane. – Fredningsnævnet kunne ikke dispensere for fredningen, da det strider imod fredningens formål. Fredningen har primært til formål er at være park med plads til mange forskellige rekreative aktiviteter, hvorimod en kunstgræsbane mere har karakter af et idrætsanlæg med sine betonkanter og kunstige overflade, siger Bente Mortensen.

Også Brønshøj-Husum Lokaludvalg har tidligere udtrykt bekymring for planerne om etablering af en kunstgræsbane ved Kirkemosen. – Vi frygter, at en kunstgræsbane på det fredede område vil kunne få uheldige miljømæssige konsekvenser for den omkringliggende natur, herunder forurening af moseområderne og forstyrrelse af dyrelivet. Endvidere må det skønnes, at anvendelsen af en kunstgræsbane risikerer at give de omkringboende borgere yderligere støjgener samt gener fra belysning af anlægget, siger Hans S. Christensen, der er næstformand i Lokaludvalget.

Venter på skriftligt afslag

Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen vil godt se den nærmere begrundelse for afslaget inden han tager stillig til, hvad der skal ske nu. – Jeg vil først se afslaget og dets nærmere begrundelse. Når vi får afslaget, taget jeg det op i Kultur- og Fritids¬udvalget, hvor vi tager stilling til, hvad vi så vil gøre fremadrettet. Det er for tidligt at sige, om vi lægger planen på hylden, anker afgørelsen eller finder en anden model, siger Carl Christian Ebbesen.

Allerede i 2014 bevilgede politikerne på Københavns Rådhus omkring 10 mio. kr. til anlægget af kunstgræsbanen, som er et ønske fra Boldklubben FIX om at forlænge sæsonen, så der også kan spilles fodbold om vinteren samt at udvide den daglige spilletid på banen med belysning. I kommunens projektforslag indgår otte master til et 14 meter højt lysanlæg samt en kunstgræsbane på 109 x 74 meter.

Også formanden for Boldklubben FIX, Sune Blom, ønsker at se Fredningsnævnets afgørelse på skrift, inden han vil komme med en kommentar. Boldklubben FIX på Brønshøj Kirkevej er med omkring 600 medlemmer en af bydelens største fodboldklubber og har især mange medlemmer på de yngste årgange. Klubben blev stiftet i 1924 og har siden 1954 haft hjemme ved Pilesvinget og Brønshøj Kirkevej.

SAMSUNG CSC

De tre medlemmer af Fredningsnævnet sammen med lokale beboere og interessenter ved besigtigelsen ved Kirkemosen mandag i sidste uge. Foto: Engdahl

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top