Velfærdsteknologi hitter hos Københavns ældre
Poppelbo-Lærkebo-11-27-15.jpg
Sundheds- og omsorgsborgmester Nina Thomsen på besøg på plejehjemmene, Lærkebo og Poppelbo i Husum sidste sommer. Foto: Kaj Bonne
8 ud af 10 på plejehjem og i hjemmeplejen mener, at velfærdsteknologi gør en positiv forskel for deres hverdag

De københavnske ældre er langt fra teknologiforskrækkede. En ny brugerundersøgelse, som Epinion har foretaget for Københavns Kommune, viser, at de ældre borgere faktisk sætter stor pris på de teknologiske hjælpemidler. De er en hjælpende hånd til at klare almindelige gøremål, og hjælper de ældre med at leve det liv, de har lyst til, selvom kroppen ikke er, hvad den har været.

-Det har stor værdi for borgernes livskvalitet, at de selv kan komme ud af sengen, tage deres daglige bad eller gå på toilettet. I København prioriterer vi velfærdsteknologiske løsninger, som gør borgerne mere selvhjulpne, og vi kan se på vores seneste tilfredshedsmåling, at vi har ramt rigtigt, siger Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i København.

Otte ud af ti ældre er tilfredse

82 procent af Københavns ældre, som fortsat bor hjemme og benytter sig af velfærdsteknologi, svarer, at teknologien har en positiv effekt. Og for ældre på byens plejehjem er det 78 procent, der mener, at teknologien gør en positiv forskel i hverdagen.

Københavns Kommune har ikke tidligere målt på borgernes tilfredshed med brugen af velfærdsteknologi, og derfor kan der ikke sammenlignes med tidligere tal. Ifølge Ninna Thomsen er 2015-tallene alligevel et udtryk for, at velfærdsteknologien er blevet en mere integreret del af den kommunale pleje, og at de ældre langt fra er afskrækkede fra at bruge nye, teknologiske løsninger, der kan lette deres hverdag.

Baggrund: Målrettet arbejde over for plejepersonalet

København har i 2015 haft fokus på at øge brugen af velfærdsteknologi blandt kommunens plejepersonale – særligt anvendelsen af bade-toilet-stole med el-funktion, senge med hjælp til ind- og udstigning og systemer til vending af sengeliggende borgere. Velfærdsteknologiske løsninger som disse er nemlig med til at lette det fysisk hårde arbejde for plejepersonalet. Personalet har været på velfærdsteknologiske temadage, og resultatet har været markant flere bestillinger på de introducerede teknologier i ugerne efter temadagene.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top