Ingen udsigt til stoppesteder
Degnemose-Alle-02-07-16.jpg
Ved dette kryds lå stoppesteder for bus 5A – og de kommer næppe igen. Foto: Kaj Bonne
Trods mange lokale protester, ser det ikke ud til at de nedlagte stoppesteder på Frederikssundsvej etableres igen

I forbindelse med at skabe bedre fremkommelighed for busserne på Frederikssundsvej blev det allerede i 2014 besluttet i Københavns Borgerrepræsentation, at stoppestederne for bus 5A på Frederikssundsvej ved Degnemose Allé og Bavnevangen skulle nedlægges, Samtidig blev det også bestemt, at stoppestederne på Frederikssundsvej ved Kobbelvænget skulle sløjfes, men denne beslutning blev dog senere ændret, så disse stoppesteder bibeholdes.
Det er nok kun de færreste, der har været klar over at stoppestederne ved Degnemose Allá/Bavnevangen skulle nedlægges, men da man i forbindelse med det omfattende anlægsarbejde på Frederikssundsvej nedlagde stoppestederne, har det fået mange lokale til at protestere over det, som af de fleste opfattes som en serviceforringelse.

Opfordring til at genetablere stoppestederne

Mere end 1.000 underskrifter har den lokale beboer Lis Andersen indsamlet og afleveret på Københavns Rådhus, og en del andre lokale beboere har henvendt sig til både overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og til trafikselskabet Movia. Også Brønshøj-Husum Lokaludvalg har henvendt sig til de to borgmestre med en opfordring til, at der foretages en revurdering af nedlæggelsen af stoppestederne med henblik på en genetablering.

I en henvendelse fra Johanne Lund Christiansen, der bor i området, til overborgmesteren skriver hun blandt andet: “Busstoppestedet betjente beboere og gæster til flere store beboelsesblokke, et plejehjem, flere lægeklinikker, to supermarkeder samt de bagvedliggende villaveje. Det er stærkt savnet af daglige brugere og især af ældre og dårligt gående, for hvem turen til og fra det nu nærmeste stoppested ved Hyrdevangen er svær at overkomme. Strækningen langs Brønshøjparken til Hyrdevangen kan i øvrigt være problematisk på grund af manglende snerydning og utryghed i de mørke timer.”
Johanne Lund Christiansen slutter sin henvendelse til overborgmesteren med at erkende, at hun ikke har haft fantasi til at forestille sig, at et sympatisk projekt der skal sikre fremkommelighed for den kollektive trafik og cyklismen, kunne have så dårlige bivirkninger for en stor gruppe lokale beboere.

Ingen politisk åbning

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell nøjes med at henvise til kommunens økonomiforvaltning og dermed overborgmester Frank Jensen, som i et svar til Brønshøj-Husum Lokaludvalg siger, at han er opmærksom på den lokale modstand med nedlæggelsen af stoppestederne, og forstår at dette kan opleves som en forringelse. – Jeg hæfter mig dog også ved, at det forventes at være en fordel for endnu flere mennesker – unge som gamle – at de herved lettere kan komme frem og tilbage på Frederikssundsvej med bussen, skriver Frank Jensen.

Der er ikke noget i brevet fra Frank Jensen, der viser en åbning i forhold til beboernes ønsker eller et håb om en revurdering af spørgsmålet om stoppestederne. Der peges i brevet på, at afstanden fra det nu nedlagte stoppested til stoppestedet ved Hyrdevangen er under 300 meter. Jensen, at han har kontakt med Københavns Politi vedrørende trygheden i området.

På baggrund af en henvendelse fra en borger svarer kunderådgiver Stefan Kirschner fra Trafikselskabet Movia i starten af januar i år, at det endnu ikke er besluttet om de omhandlede stoppesteder bliver genetableret. Med udmeldingen fra Frank Jensen er der næppe tvivl.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top