Ingen egnede ejendomme i Brønshøj-Husum til flygtninge
En opgørelse fra Københavns Ejendomme over ledige kommunale ejendomme, der evt. kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge viser, at der i kommunen er 17 egnede eller måske egnede lejemål, men det er forvaltningens vurdering, at kun ejendommen Ottiliavej 1 – 3 i Valby vil kunne indrettes til midlertidige boliger tilstrækkeligt hurtigt til at boligerne kan […]

En opgørelse fra Københavns Ejendomme over ledige kommunale ejendomme, der evt. kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge viser, at der i kommunen er 17 egnede eller måske egnede lejemål, men det er forvaltningens vurdering, at kun ejendommen Ottiliavej 1 – 3 i Valby vil kunne indrettes til midlertidige boliger tilstrækkeligt hurtigt til at boligerne kan være klar til modtagelse af mellem 40 og 150 flygtninge. Københavns Ejendomme har også set på Grøndal Multicenter, hvor næsten 1.300 kvadratmeter p.t. er ledige, men har vurderet, at lokalerne ikke er egnet til beboelse. Endvidere er en parkbygning/mandskabsbygning på Pilesvinget 80 på 35 kvadratmeter skønnet at være for lille til formålet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top