Hf fortsætter med at løfte
hf-fortsætter-med-at-løfte.jpg
Foto: Presse
Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at syv ud af ni hf-kurser i hf2net.dk i 2015 har formået at løfte eleverne til et højere karakterniveau end forventet ud fra elevernes sociale og økonomiske baggrund. Deriblandt på HF-Centret Efterslægten

Hf-uddannelsen løfter ikke bare sine elever til et højere fagligt niveau og bedre eksamensresultat. Toårig hf løfter også en anden vigtig opgave. Nemlig at sikre at også de udfordrede unge gennemfører en ungdomsuddannelse, ender med at få en succesoplevelse og får chancen for at fortsætte på en videregående uddannelse.

For fjerde år i træk har Undervisningsministeriet offentliggjort tal, der sammenligner eksamenskarakterer på de gymnasiale uddannelser med den såkaldte socioøkonomiske reference.

Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, der viser, hvilket eksamensresultat eleverne burde have fået, når der tages højde for deres baggrund som fx karakterer fra folkeskolen samt forældrenes indkomst og uddannelse.

Sammenligningen giver et billede af, hvordan eleverne på den enkelte uddannelse har klaret de endelige eksamener i forhold til deres sociale og økonomiske baggrund. Den socioøkonomiske reference giver derfor et billede af hf-kursernes evne til at løfte eleverne fagligt.

Tallene fra 2015 er netop offentliggjort og viser, at hf-studenterne fra 2015 på syv ud af ni hf-kurser i hf2net.dk har opnået et bedre eksamensresultat, end de var spået. Det er en forbedring i forhold til 2014, hvor seks ud af ni hf-kurser i hf2net.dk løftede sine elever mere end forventet.

Ser man på, hvordan hf-studenterne fra kurserne i hf2net.dk har klaret sig i løbet af en treårig periode fra 2013 til 2015, har hf2net.dk også grund til at være stolte.

Tallene viser også her, at hf-studenterne på syv ud af ni hf-kurser i hf2net.dk har fået et højere eksamensresultat, end det kunne forventes, når man sammenligner med elevernes sociale og økonomiske baggrund. Det gælder Gentofte HF, Herning HF & VUC, HF-Centret Efterslægten, Randers HF & VUC, TH. Langs HF & VUC, Århus Akademi og Frederiksberg HF-kursus. Resultatet er signifikant for alle syv hf-kurser.

Resultaterne fra 2015 taler sit tydelige sprog. Toårig hf er stadig den gymnasiale uddannelse, der løfter sine elever mest. Og hf-uddannelsen løfter ikke bare sine elever til et bedre eksamensresultat. På toårig hf løfter vi også en anden vigtig opgave. Nemlig at sikre at også de udfordrede unge gennemfører en ungdomsuddannelse, ender med at få en succesoplevelse og får chancen for at fortsætte på en videregående uddannelse.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top