FIX vil i dialog med naboer
sune-blom.jpg
Vi ligger midt i det gamle og idylliske Brønshøj og lige ved den naturskønne Utterslev Mose, som vi meget gerne vil være med til at passe på og bevare, fastslår Sune Blom. Foto: Christian Ove Carlsson
Boldklubben vil gerne tale med lokalbefolkningen i nærområdet angående anlæggelsen af kunstgræsbanen på klubbens baner ved Utterslev Mose

– Vi vil meget gerne i dialog med vores naboer om kunstgræsbanen.

Det siger Boldklubben FIXs formand Sune Blom. På det seneste har lokale borgere tilsluttet sig Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bekymring om, at anlæggelsen af kunstgræsbanen i det fredede område ved Utterslev Kommune. Borgerne henstiller, at Fredningsnævnet ikke giver dispensation til kunstgræsbanen.

– Sammen med kommunen vil vi indkalde til et møde, hvor vi gerne vil fortælle om de konkrete overvejelser vi – og ikke mindst kommunen – har med hensyn til anlæggets placering, lysforhold, adgangsforhold med videre, og hvor naboerne kan komme med deres input og mulige bekymringer. Afhængig af fremdriften i processen hos Fredningsnævnet og kommunen forventer vi at indkalde til mødet enten til foråret eller henover sommeren, siger Sune Blom.

Formanden giver baggrunden for, hvorfor det er en god idé, at klubben får en kunstgræsbane på linje med Brønshøj Boldklub, Boldklubben Union og Husum Boldklub: – Boldklubben FIX har eksisteret i mere end 90 år og har siden 1954 haft hjemme ved Pilesvinget og Brønshøj Kirkevej. Vi ligger midt i det gamle og idylliske Brønshøj og lige ved den naturskønne Utterslev Mose. Den placering er vi rigtig glade for. Nærmiljøet omkring klubben giver os en fantastik skøn og hyggelig ramme, en ramme, som alle de børn og voksne, der kommer i klubben, sætter stor pris på. Det er samtidig en ramme, vi som klub har stor respekt for, som vi ikke ønsker at lave om på, men som vi derimod meget gerne vil være med til at passe på og bevare.

Over 400 børn

FIX er en populær fodboldklub og er med over 600 medlemmer den største klub i Brønshøj-Husum. Klubbens børne- og ungdomsafdeling har over 400 medlemmer. Mange af Brønshøjs børn og unge kommer derfor i klubben og bruger klubben som omdrejningspunktet for deres fritids- og foreningsliv.

– Med den fremgang, som klubben de senere år har oplevet, kan vi roligt sige, at klubben spiller en vigtig rolle i at sikre, at der blandt Brønshøjs børn og unge på tværs af skoledistrikter og boligområder knyttes gode venskaber. Det er en del af klubben, som vi ser en stor værdi i. Efter i mange år at måtte nøjes med et par skurvogne som klubhus, fik vi for et par år siden et nyt, dejligt og moderne klubhus. Et klubhus der er i størrelse og udformning blev bygget med respekt for nærmiljøet ved mosen og i det gamle villakvarter, fortæller Sune Blom.

FIX har fået et tidssvarende klubhus, men klubbens boldbaner er ikke tidssvarende. Med de nuværende baner er FIX i en situation, hvor klubben reelt kun kan bruge egne faciliteter fra midten af april til begyndelsen af oktober, og græsset bliver simpelthen overbelastet.

Må finde andre baner

– Udendørsfodbold er i dag blevet en helårssport. I FIX deltager vi således i masser af udendørsstævner og turneringer henover vinteren. Det gør vi helt ned til de alleryngste årgange. Børnene elsker det, og mange af vores årgange i børne- og ungdomsafdelingen har næsten lige så travlt om vinteren som om sommeren, men det betyder også, at vi bliver nødt til at bede børn og voksne om at køre til Tingbjerg, Grøndalcentret,

Vanløse og sågar Nørrebroparken for at kunne træne og afholde hjemmekampe. Dette giver en nomadetilværelse, som er uholdbar for foreningslivet og sammenholdet i klubben. Derudover er det også en konstant logistisk udfordring med fragt af materialer med videre, siger formanden.

Et vigtigt anlæg

Sune Blom slår også på, at FIX er en vigtig institution i Brønshøjs fritids- og foreningsliv:

– Vores anlæg bruges også af bydelens institutioner som for eksempel Brønshøj Skole, der med anlægget har adgang til et godt udeområde til brug for skolens idrætsaktiviteter. Det er en helt normal forventning, at forskellige institutioner, det være sig skoler, børnehaver, fritidshjem, sportsklubber med videre følger med tiden – renoverer, udbygger og skifter ud – og generelt set tilbyder de rammer, man som bruger eller medlem med en vis rimelighed kan forvente. De rammer tilbyder vi ikke nu, siger formanden.

Københavns Kommune har bevilliget ca. 10 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane. Det muliggør en etablering af en kunstgræsbane på størrelse med en almindelig stor fodboldbane, altså en klassisk 11-mands bane, hvilket svarer til ca. halvdelen af FIXs anlæg.

– I forhold til de miljø- og fredningsmæssige forhold bakker vi naturligvis fuldt ud op om den igangsatte afklaring af fredning og VVM-proces, som netop skal afdække disse forhold. Til vores naboer kan vi også sige, at vi naturligvis ikke vil opsætte kæmpe lysmaster, som man for eksempel kan se på den anden side af Utterslev Mose. Og med hensyn til støjgener har vi ingen intentioner om at udvide klubbens daglige åbningstider. Kommunens forslag baserer sig på en almindelig kunstgræsbane, og sammen med kommunen kigger vi på løsninger, som passer bedst mulig ind i omgivelserne med brug af det eksisterende hegn og lys med lavest mulig styrke og afskærmningsforanstaltninger, siger formand Sune Blom.

 

2 kommentarer om “FIX vil i dialog med naboer”

 1. Viggo Jørgensen siger:

  Anlæggelse af en koststofbane ved Utterslev Mose er en katastrofe for miljøet. Mange – mange tusinde kubikmeter af plastforurenet og/eller saltforurenet vand vil blive skyllet ud i et kloaksystem, der i forvejen er overbelastet. Det kan ikke undgås at en del vil indgå i mosens vandsystem.
  Et stort græsområde, hvor fugle og insekter mm. ca. 20 timer i døgnet er i aktivitet vil forsvinde.
  Mange fodboltspillere vil blive udsat for et plast – og saltforurenet område i stedet for en sund græsplæne. Den eventuelle ekstra tid til anvendelse af arealet vil være meget lille set i sammenhæng med de negative konsekvenser.

  VI SKAL IKKE HAVE EN SÅ MILJØ-ØDELÆGGENDE OG FOR ØVRIGT BEKOSTELIGT INVESTERING SAT I VÆRK.
  VORES KOMMUNE MÅ HAVE MERE NYTTIGE PROJEKTER AT BRUGE PENGE PÅ:

 2. Jørgen Voltelen siger:

  Første gang der var indsigelse fra ”lokale borgere” omkring anlæggelsen af omtalte plastikfodboldbane tilknyttet klubben ”FIX” var helt tilbage i medio 2013 (jf. http://www.utterslevmose.net) altså ikke som nævnt i indlægget ”på det seneste”.

  Der har været rigtig mange gode og velargumenterende saglige indlæg mod etableringen af omtalte kunstgræsplæne samtidig med en omfattende underskriftindsamling, men uden særlig velvilje for at lægge øre til.

  Det er dog positivt at høre at tilgangen til klubben nærmest har været eksponentielt stigende og det endda før udsigt til at de nyerhvervede medlemmer fremover skulle kunne komme til at spille på en kunstgræsplæne; så hvad er problemet egentlig???

  Jeg kan ikke forstå formandens postulat og opremsning af alle de mange institutioner der nu ikke uden en kunstgræsplæne vil kunne tilbydes de rammer som man med rimelighed kan forvente. (hvem ”man” så end er)

  Sluttelig nævner formanden at han i forhold til såvel naturstyrelsen som fredningsnævnets tidligere afgørelser vil bakke fuldt ud op, underforstået kun med en forventning om en revurdering/omstødelse desangående.

  Dette gjorde man dog ikke ved klubhusets opførelse, da det her var betinget af man ikke fjernede eller opstammede de foranliggende træer. Dette er sket uden kommunale folk har været indblandet.

  Vi er efterhånden mange naboer, mosens venner, miljøforkæmpere, naturfolk, fugleelskere, æstetikere der på ingen måde ønsker anlæggelsen af et sådant anlæg, og adskillige gange har givet udtryk her for.

  Det må understreges at indsigelsen ikke er forbundet med negativitet mod at fremme sporten og de medfølgende gode samværsværdier, men udelukkende drejer sig om bevarelse af Kirkemosen med dens eksisterende æstetiske og naturfremmende værdier med glade idrætsudøvende og klubmedlemmer på de etablerede græsarealer, og ikke på en hegnsomkranset kunstplæne besat med projektørlys, til gene for de omkringliggende beboere m.fl., naturen og ikke mindst miljøet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top