Et stykke lokalhistorie forsvinder
Brønshøj-Ny-Sognecenter-Nord-Architechts..jpg
Sådan forestiller en tegner sig det nye sognecenter set mod syd. Bagved ses præstegården og Brønshøj Kirke. Foto: Illustration: Nord Architects
- men erstattes af nyt sognecenter, der vender fronten ud mod Brønshøj Torv

Med den kommende nedrivning af butikken Blomsterhytten på Brønshøj Kirkevej helt oppe ved Brønshøj Torv, er der lagt op til, at byggeriet af et nyt sognecenter ved Brønshøj Kirke kan starte. Byggeriet forventes at starte i dette forår og forventes at vare omkring et år.

Det er arkitektfirmaet Nord Architects, der har tegnet det nye sognecenter, der opføres i én etage med fuld kælder, så der bliver i alt 800 kvadratmeter lokaler. Huset bliver indrettet med mødelokaler, kontorer samt køkken og i kælderen bliver der mulighed for ungdomsaktiviteter samt værksted, vaskeri og depoter.

Ikke plads nok i det gamle sognecenter

Formanden for menighedsrådet ved Brønshøj Kirke, Flemming Dalgaard Hanen, har i Kirkebladet forklaret om baggrunden for at også Brønshøj Kirke skal i gang med at realisere store byggeplaner.

– Det gamle sognecenter kan slet ikke leve op til de krav, der i dag stilles med det aktivitetsniveau, vi arbejder med. Hverken for præsterne, medarbejderne eller for husets mange brugere, sagde Flemming Dalgaard Hansen.
Det nuværende sognecenter ligger på Præstegårds Allé og kan kun rumme ét arrangement ad gangen, hvilket ikke har været tilfredsstillende. Sognecenteret har i dag ét enkelt kirkekontor og anvendes blandt andet af den store FDF-kreds med over 265 medlemmer samt til andre aktiviteter som korsang, konfirmandhold, børnearrangementer, studiegrupper, foredrag, filmklub, møder i menighedsrådet m.m.

Også plads til sommerfesten

Det nye sognecenter får en central placering, både i forhold til kirken, præstegården og Brønshøj Torv og opføres med en åben facade mod torvet med en plads foran. En del af den store præstegårdshave inddrages til byggeriet, men da det primært er der hvor der i dag er træer, vil der også fremover være plads til den traditionelle sommerfest.

Det er hensigten, at sognecentret skal åbne op for nærmiljøet i en lys, ærlig og imødekommende atmosfære. Konceptet er at skabe et samlende sognecenter, som kan rumme de mange forskellige brugere og besøgende i et velfungerende stemningsfyldt hus. Sognecentret skal med sin indbydende opbygning ikke virke institutionel, men i stedet være et velfungerende hus for kirkens ansatte og brugere, og sognecentret skal markere sig og blive synligt i bybilledet, men samtidig sørge for ikke at fjerne udsynet til kirken fra torvet samt nøje være tilpasset sine omgivelser.

Pris: ca. 20 mio. kr.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top