Altaner og tagterrasser skaber livskvalitet
Mandag behandlede vi i teknik- og miljøudvalget de reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser i København. En sag der har været på min dagsorden i snart 2 år.

Mandag behandlede vi i teknik- og miljøudvalget de reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser i København. En sag der har været på min dagsorden i snart 2 år.

Forvaltningen var på opfordring fra os politikere kommet med en del justeringer i forhold til de oprindelige retningslinjer – men helt tilfredse var vi nu ikke.

Derfor kom vi på mødet med en række ændringsforslag, der især var rettet mod etablering af altaner mod gården, hvor vi synes, at der var for mange restriktioner i udspillet fra forvaltningen. Vi ønskede, at altaner i stueetagen kan tillades ind mod gården uden højderestriktioner på de ejendomme, hvor det faktuelle friareal er større end krævet i lokalplan og kommuneplan; der kan tillades samme altanstørrelser på alle etager mod gården; sammenhængen mellem den tilladte altanstørrelse og bygningshøjden/bygningsproportioner samt antal etager udgår af retningslinjerne; gennembrud af tagrende, gesims, tagfod og udkragning ved etablering af tagaltaner/kvistaltaner tillades mod gården; vinduer mod toilet og badeværelser tæller ikke med i beregningen af antal vinduer og endelig gennemføres der i alle sager en høring af de, der bliver berørt af reduktion af lysindfald fra overliggende altaner.

Socialdemokraterne fik sammen med Enhedslisten og SF flertal for det på mandagens møde, og vi imødeser nu flere spændende tiltag med altaner og tagkviste på især ældre bygninger i København.

Fra politisk side finder Socialdemokraterne, at det giver god mening at lytte til københavnernes ønsker og ikke sætte unødvendige begrænsninger op i forhold til at indfri ønsket om lettere adgang til luft og plads. Udgangspunktet var, at retningslinjerne ikke var klare nok, så det var uforståeligt, hvorfor nogle måtte bygge altan, mens andre ikke måtte. Det er derfor, jeg de seneste to år har sat altaner og mulighed for flere altaner på dagsordenen. Vi har fået reglerne gennemgået og lavet et nyt set up, der skulle være mere gennemskueligt. Målet er, at københavnere både med og uden altan kan få en fin hverdag, hvor vi skaber gode rammer for deres livskvalitet.

Jeg er glad for, at forvaltningen har lyttet til vores politiske ønsker og er kommet med en løsning, som giver en god balance mellem lys/mørke samt underboen/overbo – og samtidig giver det som ønsket af Socialdemokraterne gennemsigtige regler, som det som borger/bygherre er til at forhold sig til.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top