Mange protester mod kunstgræsbane
Ligesom Brønshøj-Husum Lokaludvalg, har lokale borgere i Brønshøj henstillet til Fredningsnævnet, at der ikke gives dispensation til en kunstgræsbane ved Utterslev Mose

Københavns Kommunes planer om at etablere en kunstgræsbane ved det fredede område ved Boldklubben FIX´s baner ved Kirkemosen og Utterslev Mose betyder, at Københavns Kommune nu har indsendt en dispensationsansøgning for fredningsbestemmelserne for Utterslev Mose. Der søges om dispensation for anlæggelse af en kunstgræsbane med belysning og betonkant på den eksisterende naturgræsbane.
Det har fået en gruppe beboere i området til at henstille til Fredningsnævnet om at være opmærksom på en række forhold, som beboerne mener ikke er tilstrækkeligt undersøgt.
Projektet med en kunstgræsbane (som politikerne allerede har afsat penge til) har mødt betydelig lokal modstand, og der er gennemført en underskriftindsamling i lokalområdet og via internettet, hvor over 600 borgere har udtrykt der modstand mod projektet.

Afgørelse om 2-3 måneder
I de gældende fredningsbestemmelser er det omhandlede areal udlagt som ”plæne, hvor der tillades boldspil”, og i deres henvendelse til Fredningsnævnet peger beboerne bl.a. på et ønske om opretholdelse af de biologiske og landskabelige værdier.
Beboerne finder også, at der ved etablering af en kunstgræsbane med betonkant, plast- og gummigranulat og kunstig belysning vil boldbanerne i højere grad have karakter af et bygningsanlæg med tekniske installationer. Endvidere protesteres mod opførelsen af i alt 8 lysmaster med en højde på 14 meter samt brug og spredning af gummigranulat, støjgener og en forventet øget trafikmængde.
Det forventes, at Fredningsnævnet træffer en afgørelse om 2-3 måneder. Fredningsnævnet består af tre medlemmer, en dommer, en ministerielt udpeget samt en repræsentant for Københavns Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top