Gymnasieelever gik i forskerlære i 2015
Afslutning med posters den 7. januar 2016 på Nørre Gymnasium.

Christianshavns Gymnasium og Nørre Gymnasium tog i 2015 initiativ til en helt ny type af kontakt mellem gymnasieelever i 2.g og forskningsverdenen. Elever ne kunne skrive en side om, hvad der særligt interesserede dem, og der blev lavet et generelt opslag på forskellige forskningsinstitutioner, hvor man bad forskere om at melde sig med forslag til forskningsprojekter, som eleverne kunne arbejde med og få vejledning i. De dygtigste og mest motiverede elever fik så chancen. 18 forskere meldte sig med projekter, og 45 elever blev udvalgt til at arbejde med forskningsprojekterne i grupper på 2-3. Emnerne var spredt over naturvidenskab, sundhedsvidenskab, sociologi, litteratur og arkæologi.
I efteråret 2015 har forskere og gymnasieelever mødtes på skift på de 2 gymnasier, hvor eleverne har fået faglitteratur om emnerne, diskuteret projekterne med deres vejledere, kigget på computersimulationer og lavet forskellige eksperimenter. Hele dette ambitiøse projekt er blevet organiseret og ledet af psykolog Sofia Kjær, ansat ved Nørre Gymnasium.

19 posters blev vist ved afslutningen
– Vi har aldrig lært så meget på så kort tid, og det har givet os lyst til at forske videre, fortalte Naika Maraia Ingwersen og Simranjit Singh, til afslutningen af Projekt Forkserpraktik i Nørre Gymnasiums Festsal. De to unge havde arbejdet med immunsystemet versus ebola og præsenterede deres poster. De to rektorer på henholdsvis Nørre Gymnasium Jens Boe Nielsen og Christianshavns Gymnasium Troels Vang Andersen har fulgt hele forløbet tæt og beskrev ved afslutningen, at arbejdsmøderne mellem forskere og elever oftest foregik ved små borde som en intens summen, hvor man fornemmede et begejstret samvær mellem juniorer og seniorer. To vejledere fortalte derefter om forløbet og håbede at se eleverne på deres respektive forskningsinstitutioner om et par år – og det er slet ikke utænkeligt, at det vil gå sådan.
Efter den mere formelle indledning præsenterede eleverne deres posters.
Det foregik i tre runder, så alle kom i ilden. Der var uddelt et program for præsentationerne, så publikum kunne finde det emne, der særligt interesserede dem.
Efter de tre præsentationsrunder var der kaffe, the og snacks og diskussion ved de forskellige posters, hvor man kunne få mere detaljeret oplysning om de enkelte forskningsemner. Eleverne gik rundt sammen med de to rektorer og hørte interesseret på kammeraternes præsentationer. Vejlederne for projekterne var også til stede, så man kunne spørge og få svar om forskning, der lå uden for elevernes praktikemne, og de gav udtryk for, at de ville melde sig frivilligt igen til forskerpraktik 2016.

Titel på de 19 forsknings posters
Optogenetik – Fremtidens lykkepille? Ved Anders Hvidfeldt Jensen og Celestin Mark Dubin
The Psychology of Colors ved Esther Ringhof, Laura Berendsen Svarre og Lucas Lillelund
Type 2 diabetes – Hvordan viden om diabetes har udviklet sig gennem tiden? Ved Clara Alberte Gøtke og Mikkeline Wennerberg
Fuck dig, din luder!- en undersøgelse af brugen af bandeord gennem generationer ved Akberte Wukkemöes, Asta Holm-Petersen og Sabine Wallenius
Measurements with light – laser diffraction light ved Alessandro Fornaroli og Erik Lindstrøm Jensen
Stamcellebehandling af akut lymfoblastær leukæmi hos børn ved Risa L. Velle Nielsen og Frederikke S. Westermann
Immunsystemet versus Ebola: Kan immunsystemet opdage Ebola? Ved Naika Maraia Ingwersen og Simranjit Singh
Sekvensalignment og fylogenetiske træer ved Kiri Yao Vust, Peter Kildeager og Sofie Jæger
Fremtidens energilagring ved brug af natriumacetat thihydrat ved Asger M. Mikkelsen og Kasper Spiegelhauer
Molecular Aspects of Alzheimers Disease ved August Sveen Jespersen
Graviditetssukkersyge og epigenetik- kan livet under fosterudviklingen føre til sygdom senere i livet? Ved Line Damagaard Henriksen og Sissel Andersen
Utopiske fremtidsvisioner ved Line B. Ludvigsen og Signe T. Valgreen
Er HPV-vaccine farligt? Et forsøgsforslag ved Lærke Viuf Kristensen og Sif T. Olsen
Undersøgelser af celledødelighed ved eksponering for ioniserede stråling ved forskellige dosishastigheder ved Freja L. Weldingh, Lea Strother og Thilde G. Plenge
Grundstoffer i Egyptisk papyrus ved Mie Vognsen og Tine Gabelgaard
Mødet mellem det offentlige og digitale Anne Sophie Shams, Kathrine Petersen og Svea Hejl
Kunst i øjenhøjde –fra kedelig poesi til magisk slam ved Anton Grønfeld Wille og Helena-Celine Stevelt
Somaliland – Where modern meets the traditional ved Emil Bjørn, Mikke Rahbek og Nina Wagner
Hvordan tilpasser forskellige gymnasier deres undervisningsform til den elevgruppe de har? Ved Alma Kronik, Saddra V. Muennoi

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top