Formand for lokal boligafdeling hives i retten
Boligorganisationen SAB har udtaget stævning mod formanden for den største boligafdeling på Bellahøj, John Steen Johansen. SAB kræver, at en klage trækkes tilbage

Den almene boligorganisation SAB med omkring 9.000 boliger i og omkring København, har på et møde i sin organisationsbestyrelse i november besluttet at bruge lejernes penge på at hyre advokater til at udtage stævning mod tre medlemmer af bestyrelsen for boligafdeling­en Bellahøj I og II, herunder formanden John Steen Johansen. Bellahøj I og II ejes af SAB, der hermed lægger sag an mod boligorganisationens egne beboervalgte repræsentanter.

Spørgsmål om honorarer i byggesager
Baggrunden for stævningen er forløbet af et repræsentantskabsmøde i SAB sidste år, hvor et forslag fra afdelingsbestyrelsen i Bellahøj I og II ikke blev sat til afstemning. Forslaget handlede om, at honorarer i forbindelse med byggesager ikke kun skulle fordeles til organisationsbestyrelsen men også til lokale beboere, der er aktive i følgegruppen.
Dirigentens afvisning af at sætte forslaget til afstemning skete efter et andet forslag fra Bellahøj I og II om helt at afskaffe honorarer i byggesager blev nedstemt.
Siden 1994 har SAB praktiseret udbetaling af honorarer i byggesager til organisationsbestyrelsen, der deler pengene ligeligt mellem medlemmerne. Det har ikke været muligt at få oplyst størrelsen af udbetalte honorarer for perioden fra 1994 til d.d.

Klagede – og fik medhold
Efter repræsentantskabsmødet klagede de nu indstævnede bestyrelsesmedlemmer fra Bellahøj til Beboerklagenævnet over, at dirigenten havde afvist at sætte forslaget til afstemning, og i oktober fik klagerne medhold, idet Beboerklagenævnet fastslog i en kendelse, at dirigentens beslutning om at undlade at sætte forslaget til afstemning, var ulovlig. Beboerklagenævnet er oprettet i kommunalt regi og behandler klager for boliger i almennyttigt byggeri. Samtidig har Borgerrepræsentationen tilsynet med de almene boligorganisationer.

Pengene skal bruges lokalt
På trods af at de tre medlemmer af afdelingsbestyrelsen på Bellahøj fik medhold i klagen, er de nu indstævnet for Boligretten af SAB med krav om, at de skal anerkende, at dirigenten gjorde det rigtige ved ikke at sætte forslaget til afstemning. – Der er vores opfattelse, at Beboerklagenævnet er kommet frem til en forkert afgørelse. Den formelle mulighed for at imødegå afgørelsen, er at indbringe sagen for domstolene, siger formanden for SAB, John B. Sørensen.
John Steen Johansen fra Bellahøj er overrasket over det drastiske skridt fra hans egen boligorganisation. – Vi klager over et uskønt forløb af et repræsentantskabsmøde og får medhold hos klageinstansen – og så mødes vi med en stævning. Det handler om, at lejernes penge ikke skal bruges til store udbetalinger til en lille gruppe drevet af privatøkonomiske interesser, men kan bruges til at styrke det lokale arbejde til gavn for børn, unge og ældre i den enkelte boligafdeling, siger John Steen Johansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top