Vi frygter for vores helbred
Skorstensrøg-50-15.jpg
-Vi ønsker ikke at at skabe konflikt i nabolaget, men vi er også overbeviste om, at det er en problemstilling, der ikke må bagatelliseres. Vi frygter for vores eget helbred og for kvarterets børn, unge, ældre og lungesyge. Vores boligområde er hårdt ramt at brænderøgsforurening fra de lokale brændeovne, fortæller Dorte Bille Meyling flankeret af sin mand Morten Meyling og naboen Lisbeth Persson. Foto: Kaj Bonne.
Sygeplejerske Dorte Bille Meyling hendes familie har boet i Brønshøj siden 2014, og i alle de år har det ikke været muligt for dem at lufte deres bolig ud om vinteren. De omkringboende naboer har nemlig tændt op i deres brændeovne, hvilket er til stor gene for familien

-Vores søn har astma, så når det er værst, må vi må tage børnene væk fra baghaven. Det svier i øjnene og vi får røgsmag i munden. Vi kan heller ikke tørre tøj udenfor, uden at tøjet efterfølgende lugter af brændeovnsrøg. Vi har Gaffa tape på alle utætheder for minimere brænderøgslugt inden døre. Brændeovnsrøgen kan være så massiv, at røglugten kommer indendørs via vores ventilationsanlæg eller når vi blot åbner hoveddøren. De dage, hvor vi har røglugt indenfor, må vi benytte luftrenser for at fjerne røggenen, fortæller Dorte, der flere gange har søgt hjælp i Miljøstyrelsen og i Københavns Kommunes miljø- og teknikforvaltning på grund af generne.

– Vi har igen i år, november 2015, rette henvendelse til Miljøstyrelsen og denne gang inddraget til Sundhedsstyrelsen. Vi oplever, at der er en konflikt mellem de to styrelsers anbefalinger. Brug af brændeovn i tætbebyggelse, og at vi som borgere skal lufte ud i bolig x 2-3 gange i døgnet. Denne udluftning lader sig ikke gøre, hvis man har naboer, som tænder op i deres brændeovn, fortæller Dorte, der har stillet miljøminister Eva Kjer Hansen og sundhedsminister Sophie Løhde følgende spørgsmål:

-Hvad skal vi som familie gøre? Det er ikke de gamle brændeovne, der generer os. Det er de svanemærkede brændeovne, hvor der fyres og tændes op ud fra miljøstyrelsens anvisning. Vi lever i en let til kraftig røglugt i vinterhalvåret omkring vores bolig, på legepladser og på grønne områder, hvor børnene leger og bevæger sig. Dorte og hendes familie har løbende talt med naboer omkring brug brændeovn, og der mange der lider i stilhed pga. gener fra brændeovnsrøg.

 

Uvenskab i nabolaget

-Det er meget ubehageligt at være udsat for denne røgen, og det er lige så ubehageligt at skulle bede naboer om at begrænse brug af deres brændeovn. Det giver uvenskab i nabolaget. Røgramte borgere i Brønshøj-Husum har ikke nogen rettighed i forhold til ren luft omkring bolig, når genen kommer fra lokale svanemærkede brændeovne. Det er ikke muligt at sige fra over for en nabo, der har tændt sin brændeovn. Vi har erfaret, at vi blot er en kastebold mellem Miljøministeriet og København kommunes Miljø- og Teknikforvaltning. Røgen fra brændeovne varierer fra let røg til kraftigere røg, også selvom det er fra svanemærkede brændeovne, hvor Miljøstyrelsens anbefalinger følges. Den lette hvide røg til næsten usynlig røg, føres ikke væk fra indåndingsluften i tæt bebyggelse. København Kommune har meddelt os, at det vil kræve skorstens højder på 25 meter, hvis brændeovnsrøgen skal op i fri fortynding, fortæller Dorte, der tog fat i København Kommune for første gang i 2006, hvor hun fik at vide, at de ikke kunne hjælpe, da brug af brændeovn var tilladt.

-Vi henvendte os dernæst til embedslægen, vores egen praktiserende læge, de forskellige sundhedsplejerskerne, som har været tilknyttet vores børn. Vi fik at vide alle steder, at vi ikke kunne hjælpes, da brug at brændeovn i tæt bebyggelse var tilladt.

Vi er magtesløse

I 2011 satte vi en partikelmåler op udenfor vores bolig. Vi kunne via denne partikelmåler tælle antallet af små partikler PM 0.5-2.5 i udendørsluften.

Her for en uge siden fik Dorte så svar fra “miljøminister Eva Kjer Hansen.

-Vi er nu blevet bedt om at indgive en ny klage til København Kommune, men vi ved, at Københavns kommune ikke udfører målinger på røgramtes matrikel – dvs. vi er forsat afhængige af København Kommunes subjektive vurdering som er lugtesans og synssans.

Vi ved også, at vi er afhængige af, om folk fra København Kommune har tid til at komme ud ved vores bolig – om det er sen aften eller nat. Vi oplever, at vi er magtesløse. Vi er igen kastebold mellem Miljøministeriet og Københavns kommunes Miljø- og teknikforvaltning. Vi lever i sundhedsskadelig brændeovnsrøg, og vi kan intet stille op, når en nabo tænder op sin svanemærkede brændeovn og blot følger miljøstyrelsens anvisning, som ikke virker i tæt bebyggelse.

Det svier i øjne og svælg og vi ikke kan lufte ud i bolig uden at få røglugt inden døre, og det minder om at stå på en forkerte side af et Sankt Hans bål, fortæller en fortvivlet Dorte Bille Meyling

Er du røgramt af brændeovnsrøg? Kig ind på www.braenderoeg.dk

– her kan du finde yderligere information og foldere, som du kan printe ud til uddeling i dit nabolag.

 

 

1 kommentar om “Vi frygter for vores helbred”

  1. Jørgen siger:

    Vi har samme problem med Esbjerg kommune – vi har en nabo som sviner med en ovn dag og nat der afbrændes også paller men der sker intet – vi kan hverken opholde os ude eller inde ondt i hovedet og problemer med luftvejene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top