Kommunen fastholder ønske om kunstgræsbane
Boldklubben-FIX-01-12-14.jpg
Her vil Teknik- og Miljøforvaltningen have kunstgræs. Foto: Kaj Bonne
Københavns Kommune har nu søgt Fredningsnævnet om dispensation til at anlægge en kunstgræsbane ved Kirkemosen

Trods mange protester fra de omkringboende og fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, fortsætter Københavns Kommune bestræbelserne for, at der skabes mulighed for at anlægge en kunstgræsbane ved Boldklubben FIX´s baner mellem Brønshøj Kirkevej, Utterslev Mose og Kirkemosen. Pengene til projektet har politikerne allerede fundet i 2014, men da området er fredet, søges nu Fredningsnævnet om dispensation.

8.066 kvadratmeter kunstgræs

Baggrunden for projektet er et ønske fra Boldklubben FIX om at forlænge sæsonen, så der også kan spilles fodbold om vinteren samt at udvide den daglige spilletid på banen med belysning. Der foreslås således opsat i alt otte master til et 14 meter højt lysanlæg. En nuværende græsbane ønskes ændret til en 11-mands fodboldbane af kunstgræs på 109 x 74 meter. Banen bliver en såkaldt 3. generations kunstgræsbane og vil blive opbygget af flere lag, bestående af bl.a. drænrør, stabilgrus, sand, gummigranulat og øverst en tæppe af kunstgræs.
Rundt om banen planlægges der etableret en ½ meter høj kant, der skal minimere spredningen af gummigranulat til omgivelserne. Teknik- og Miljøforvaltningen, der står bag ansøgningen til Fredningsnævnet, forventer et årligt “forbrug” på 3-4 tons gummigranulat – hvoraf en del havner i de fredede omgivelser.

Lokaludvalget:
Opgiv planerne

I februar vedtog Brønshøj-Husum Lokaludvalg en udtalelse til Københavns Kommune, hvor der blev udtrykt bekymring over planerne om etablering af en kunstgræsbane ved Kirkemosen i Brønshøj. Lokaludvalget skrev blandt andet: ” Vi frygter, at en kunstgræsbane på det fredede område vil kunne få uheldige miljømæssige konsekvenser for den omkringliggende natur, herunder forurening af moseområderne og forstyrrelse af dyrelivet.
Endvidere må det skønnes, at anvendelsen af en kunstgræsbane risikerer at give de omkringboende borgere yderligere støjgener samt gener fra belysning af anlægget.
På den baggrund skal vi opfordre til, at planerne om en kunstgræsbane ved Kirkemosen opgives.I

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top