Utterslev Mose får ekstra pleje
UM.jpg
Der vil blive arbejdet hverdage kl. 7-17, og der kan i perioder forekomme lidt gener i form af støj fra arbejdskøretøjerne og fra midlertidige afspærringer af stier, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen. Foto: ef
Årets sidste måneder byder på naturpleje af mosen for at sikre dyr og planter bedre levevilkår. Det betyder blandt andet, at engen i Kirkemosen skal genskabes, og at den spidssnudede frøs vandhuller i Højmosen skal renses

Selv naturprægede områder som Utterslev Mose har brug for naturpleje, da mosen ellers vil gro til. Derfor rykker Københavns Kommune i november og december ind for at udføre en række naturplejeopgaver, der ikke kun skal skabe bedre forhold for naturen, men også sikre mosens besøgende rigere og mere alsidige oplevelser.

I mosens nordøstligste del – bedre kendt som Højmosen – lever den truede padde spidssnudet frø, hvis levesteder ikke må forstyrres. Frøerne er nu gået i dvale, og det betyder, at det er muligt at arbejde uden at forstyrre dem. Derfor vil nogle af Højmosens vandhuller blive renset for slam, og en del buskads og høje urter vil blive fjernet for at skabe bedre forhold for frøerne.

Terneø som ynglested

I mosens vestlige del ligger Terneø, som blev genskabt i 2012, efter at vandets bevægelser havde eroderet store dele af øen væk. For at sikre at Terneø forsat kan tjene som ynglested for vandfugle, bliver øen ryddet for vegetation. For ligeledes at forbedre vandfuglenes ynglemuligheder vil der blive fjernet træer og buske fra en del af mosens øvrige øer.

I Kirkemosens vestlige del kunne man tidligere finde et af Utterslev Moses fineste engområder. Meget af engen er dog forsvundet på grund af kraftig tilgroning af blandt andet piletræer, men nu vil Teknik- og Miljøforvaltningen arbejde på at genskabe engen ved at fælde træer og buske i et område nordvest for søen. Store og markante træer vil dog blive bevaret.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top