Tilsynsredegørelse med alvorlig kritik
Fem plejecentre i København har fået konstateret alvorlige fejl og mangler ved Embedslægetilsynet for 2014

I den netop offentliggjorte Tilsynsrapport 2014 fra Embedslægen rettes en skarp kritik af Københavns Kommune. Særligt rettes en alvorlig kritik af medicinhåndteringen på flere af kommunens plejecentre.
– Det her er katastrofalt og på ingen måde en tryg, værdig og anstændig behandling af vores ældre i København. Jeg oplever desværre gang på gang, ikke mindst via direkte henvendelser fra vores ældre og pårørende, at den pleje, omsorg og patientsikkerhed som skal være af bedste kvalitet fra kommunal side er ekstrem mangelfuld, udtaler Michael Gatten (V), borgerrepræsentant og medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Embedslægen konstaterer i sin tilsynsrapport ‘alvorlige fejl og mangler’ på 16 procent af kommunens plejecentre, hvilket er markant højere end landsgennemsnittet på 6 procent. Det drejer sig især dokumentation og medicinhåndtering, mens tilsynet ikke har fundet væsentlige fejl og mangler i lejen af borgerne.

Ny halvårlig rapportering
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger én gang årligt et samlet overblik over resultaterne fra det foregående års eksterne tilsyn, herunder kommunale tilsyn og embedslægetilsyn. Den årlige redegørelse forelægges politikerne i Sundheds- og Omsorgsudvalget på Københavns Rådhus, når embedslægerne har aflagt deres rapport. På sit sidste møde behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget redegørelsen, og det blev besluttet, at udvalget fremover vil have en halvårlig afrapportering om status og handleplan for at rette op på fejl og mangler.
Også Københavns Ældreråd har behandlet tilsynsredegørelsen og siger i en udtalelse, at man finder det yderst kritisabelt, at Embedslægen fortsat finder anledning til at fremsætte kritik af medicinhåndteringen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top