Brønshøj Kirkegård – også som rekreativt grønt område
Brønshøj-Kirkegård-02-46-15.jpg
Kirkegården på Brønshøj Kirkevej minder mere om kirkegårdene i provinsen end de store bymæssige kirkegårde. På kirkegården findes gamle mure og stendiger og overskuelighed og åbenhed kendetegner området. Foto: Kaj Bonne
Københavns Kommunes kirkegårde, herunder Brønshøj Kirkegård, står over for en række forandringer de kommende år. Kirkegårdene er oprindeligt disponeret til traditionelle kistegrave, som i dag kun efterspørges i begrænset omfang. I dag bliver 95 % af københavnerne brændt, og bisættelser foregår i urner, som fylder mindre end kister.

Københavns Kommunes kirkegårde, herunder Brønshøj Kirkegård, står over for en række forandringer de kommende år. Kirkegårdene er oprindeligt disponeret til traditionelle kistegrave, som i dag kun efterspørges i begrænset omfang. I dag bliver 95 % af københavnerne brændt, og bisættelser foregår i urner, som fylder mindre end kister.
Dette betyder, at der gradvist bliver overskydende plads. Dette giver mulighed for at udvikle kirkegårdene som rekreative grønne byrum samtidig med at kirkegårdenes primære rolle som begravelsespladser med plads til sorgbearbejdning bevares.

Et sted for alle

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til politik, der fokuserer på kirkegårdenes funktion som værdige og vedligeholdte begravelsespladser i byen samtidig med, at de kan udvikle sig som steder, der skaber værdi som rekreative åndehuller, der tilbyder ro og fordybelse. Kirkegården skal på én gang være en fælles kulturel, historisk og naturmæssig ressource, men samtidig være et personligt rum, som er knyttet til private behov.
Den fremtidige anvendelse af kirkegårdene i København har været drøftet med en række interessenter, og der er enighed om, at kirkegårdene skal være er et sted for alle – men ikke for al slags opførsel. Både gravstedskunder og rekreative brugere er enige om, at kirkegårdene skal være åbne, og mange undrer sig over, at ikke flere bruger kirkegårdene.
Planerne for de københavnske kirkegårde skal behandles i Borgerrepræsentationen, og herefter vil Teknik – og Miljøforvaltningen arbejde videre med individuelle udviklingsplaner for hver enkelt kirkegård. De vil fungere som administrationsgrundlag for den konkrete udvikling af kirkegårdene de næste 50 år.

30.000 kvadratmeter kirkegård

Brønshøj Kirkegård er fra det 12. århundrede og ligger omkring Københavns ældste bygning, Brønshøj Kirke, fra 1180’erne og formentlig opført af biskop Absalon. Kirkegården har et stærkt præg af landsbykirkegård, og i ældre tid havde hver af sognets landsbyer deres egne, særlige områder på kirkegården, som oprindeligt kun dækkede arealet lige nord og syd for kirken. Siden er kirkegården blevet udvidet flere gange i takt med befolkningstilvæksten i området.
Brønshøj Kirkegård er på små 3 hektar, hvilket svarer til 30.000 kvadratmeter og rummer en række forskellige slags både urne- og kistegravsteder. Brønshøj Kirkegård er åben kl. 7 – 19 i vinterhalvåret (oktober-marts) og kl. 7-22 i sommerhalvåret (april-september).

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top