Mild budgetregn over bydelen
IMG_3625.jpg
Socialborgmester Jesper Christensen. Foto: ef
Alle politiske partier på Københavns Rådhus, undtagen Enhedslisten, indgik i forrige uge aftale om næste års budget. Der er blandt andet afsat 22,9 mio. kr. til en udviklingsplan for Tingbjerg og Bystævneparken, der vil betyde omfattende fysiske ændringer

Der er med budgettet for 2016 for alvor taget skridt til at realisere de planer, der tidligere er blevet præsenteret for at skabe fornyelse i primært Tingbjerg og Bystævneparken. – Vi skal have Tingbjerg og dele af Husum udviklet til et grønt, aktivt og åbent boligområde, og jeg er meget glad for at vi med budgettet for næste år tager det første skridt i byudviklingsstrategien ved at igangsætte en række initiativer, siger socialborgmester Jesper Christensen.

Penge til pladser, stier m.m.

Ifølge budgetaftalen afsættes der blandt andet 6 mio. kr. i anlæg til etablering af en plads ved Tingbjerg Kulturhus samt 7 mio. kr. til en sti ved Gyngemosen og 4,7 mio. kr. til en stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten. Herudover er der sat penge af til forprojekter vedrørende Tingbjerg Heldagsskole, lokalplaner for Ruten og Bystævneparken samt vejforbindelser, der trafikalt skal åbne Tingbjerg mod Gladsaxe og Husum.
– Der er generel politisk enighed om at der skal gøres noget særligt for fornyelse og udvikling af både Tingbjerg og Bystævneparken samt de omkringliggende området, siger Jesper Christensen.
– Vi skal sikre bedre trafikforbindelser og attraktioner for at fastholde og tiltrække beboere samt private investeringer, og dermed nå målet om et varieret og attraktivt boligudbud, og det betyder jo også dette kun er starten, og der vil skulle investeres også i fremtidige konkrete initiativer i udviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum, tilføjer Jesper Christensen.
Jesper Christensen peger også på at en af de mulige nye attraktioner i området kan være etablering af “Naturbyen”, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg foreslår anlagt som et urbant naturcenter ved EnergiCenter Voldparken.

Frivillighedscenter Voldparken og særlig indsats for unge

Frivillighedscenter Voldparken er et rådgivningscenter for frivillige, foreninger, projekter og institutioner i Brønshøj-Husum. Centeret blev etableret for tre år siden, og den fortsatte drift er med budgetaftalen nu sikret de næste fire år.
Også ungdomsinitiativerne 18+centeret satellitten i Husum/Voldparken og Crossroad i Tingbjerg, der begge tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge et alternativ til gaden og arbejder målrettet på at støtte og motivere dem til at komme videre i job eller uddannelse, har fået midler til at videreføre indsatsen.

Helhedsplan for Utterslev Mose

Endvidere er der i det kommende budget afsat midler til at udarbejde en helhedsplan for Utterslev Mose. Der bevilges 1,1 mio. kr. i anlæg til udarbejdelse af en helhedsplan for Utterslev Mose samt 1 mio. kr. i anlæg til en pulje til borger- og udviklingsprojekter.
– Der er udsigt til, at det går den rigtige vej for Utterslev Mose, både miljømæssigt og rekreativt, siger Jesper Christensen. – Dels sættes der penge af til en helhedsplan og borgerprojekter og dels er der politisk enighed om generelt at genoprette vandkvaliteten i søer og åer, og vi vil næste år bruge 6 mio. kr. til at fjerne sedimenter i vådområderne, ikke mindst i Utterslev Mose, slutter Jesper Christensen.

Utterslev Mose 01 33-15

Renere vand og mere liv på vej til Utterslev Mose. Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top