Ny plan for Utterslev Mose måske på vej
Utterslev-Mose-04-33-15.jpg
Utterslev Mose – Københavns største parkområde med et utal af fugle, især store flokke af grågæs. Kommer man en tidlig morgen i maj, kan man opleve den ægte nattergals smukke og kraftfulde sang. Foto: Kaj Bonne
Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg presser på for at mosens vandkvalitet kan blive bedre, samt at der tages større hensyn til både flora, fauna - og borgerne.

Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus behandlede på sit møde i går et såkaldt budgetnotat om Utterslev Mose. Notatet er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen og skal indgå i de nært forestående forhandlinger om kommunens budget for 2016.

Det sker efter at de to Lokaludvalg sidste år udarbejdede et oplæg til en helhedsplan for Utterslev Mose, der generelt skulle skabe et bedre miljø, både i vandet samt i de omkringliggende områder.

På denne baggrund bevilgede de københavnske politikere i budgettet for indeværende år 0,5 mio. kr. til at opkvalificere forarbejdet fra lokaludvalgene.

Ren mose inden 2027

Det skal nu indgå i budgetforhandlingerne om der skal afsættes 5 mio. kr. i en treårig periode til at udarbejde en konkret handlingsplan for Utterslev Mose samt konkrete initiativer, der yderligere skal inddrage lokale borgere og de medarbejdere, der står for den daglige drift. Endvidere skal der indsamles viden om dyrelivet i og omkring Utterslev Mose.

Primært på grund af fortidens forsyndelser er vandkvaliteten i Utterslev Mose i en trist forfatning. Sedimentet på mosens bund indeholder en betydelig mængde organisk stof og fosfor, der stammer fra udledning af spildevand. Københavns kommune angiver selv, at der allerede er igangsat tiltag, der skal sikre, at mosen kan op “god økologisk tilstand” inden 2027.

Utterslev Mose

Ca. 3 x 1 km, 221 ha inkl. Gyngemosen og Kirkemosen

Opstået som fladvandet sø efter sidste istid

Anlagt som naturpark 1939-43.

Officielt indviet i august 1945

Tidligere leverede mosen drikkevand til københavnerne.

Var tidligere (sammen med Vestvolden) en del af Københavns Befæstning

Fredet i 2000

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top