Forvirrende og farligt lyssignal ændres
Fodgænger-01-33-15.jpg
To lyssignaler med hver sin farve kan virke forvirrende og være skyld i ulykker. Foto: Kaj Bonne
Lyssignalet for fodgængere ved fodgængerovergangen over Frederikssundsvej fra Fakta på Husum Torv har i årevis været medvirkende til farlige situationer, og i starten af juli blev en ældre kvinde kørt ned i fodgængerovergangen og alvorligt kvæstet.

Problemet er, at der er to lyssignaler, der kun “gælder” til midten, så det ene signal kan lyse grønt, mens det andet kan lyse rødt. – Teknik- og Miljøforvaltningen erkender, at det er rigtigt, at det kan være forvirrende for fodgængere når der kan være grønt i den første halvdel af en fodgængerovergang ind til midterhellen, men rødt i den sidste halvdel, siger enhedschef Thomas Gätke fra Teknik- og Miljøforvaltningen. – Modellen med to signaler, der viser hver sin farve, bliver brugt, fordi nogle veje er indrettet sådan, at der kan køre biler gennem kun den ene halvdel af en fodgængerovergang med midterhelle, fx når biler har grøn højresvingspil, tilføjer han.

Han oplyser også, at den pågældende overgang på Frederikssundsvej bliver ændret i forbindelse med Frederikssundsvej-projektet, der arbejdes på i øjeblikket og skal forbedre forholdene for busser, fodgængere og cyklister. De steder, hvor opdelingen bliver fastholdt af hensyn til trafikafviklingen, vil der blive opsat et nyt signal med en dobbelt rød mand, så det bliver endnu tydeligere, at man skal stå stille som fodgænger.
– Desuden vil signalmasterne blive placeret mere lige over for hinanden, så den forreste bedre kan skygge for den bageste. Dette skal medvirke til at fodgængerne fokuserer på det lyssignal, der er nærmest på dem, og dermed minimere risikoen for ulykker i trafikken, slutter enhedschef Thomas Gätke.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top