Utterslev Mose bliver mere naturlig
spidssnudet-frø.jpg
Foto: Privat
Højmosen huser en meget sjælden og fredet spidssnudet frø. For at give den bedst mulige levevilkår vil der komme mere eng og mindre græsplæne i området.

Dens kvækken lyder som luftbobler, der stiger op fra en neddykket flaske. Bestanden af den fredede spidssnudede frø er dalende i hele landet, og i København findes frøen kun i Utterslev Mose og på Amager Fælled. Som et led i Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med at fremme biodiversiteten i byen, er der blevet ændret på plejen af Højmosen, så frøen får bedst mulige levevilkår, og borgerne kan se frem til en mere varieret natur i byen. For den spidssnudede frø er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med fugtige vandhuller i nærheden af engarealerne, og det betyder helt konkret, at der vil komme mere eng og mindre græs i området. Det sker for at undgå, at området gror til. Fodboldbanerne og stiarealerne vil stadig blive plejet som plænegræs, men de øvrige omgivelser vil få lov at stå i længere perioder, som fremmer en naturlig engvegetation. Det betyder også, at blomster på sigt vil begynde at myldre frem, og der vil komme mere naturligt liv i området.

Allerede i 2012 blev den nordlige del af området ryddet for at få åbnet op til vandhullerne, så frøerne kan få glæde af dem. Siden 2013 har teknik- og miljøforvaltningen desuden slået de store arealer for gyldenris, der er en invasiv plante, som udkonkurrerer den naturligt forekommende flora i området.

Utterslev Moses frivillige naturpleje lav tager sig af den nænsomme pleje med le i de arealer, der ikke tåler de tunge maskiner, mens Teknik- og Miljøforvaltningen står for plejen på de store arealer.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top