Bystævneparken foreslås nedrevet
En såkaldt strategisk helhedsplan for Bystævneparken betyder nedrivning af de nuværende plejehjem og mulighed for opførelse af lejligheder og rækkehuse – hvis planen vedtages

Samtidig med de kommunale planer for fornyelse og nybyggeri i Tingbjerg, behandler politikerne på Københavns Rådhus også omfattende planer for Bystævneparken, der ligger tæt op ad volden i Husum. Bystævneparken rummer i dag ca. 500 kommunale pleje- og rehabiliteringsboliger. Det er en forudsætning for gennemførelsen af helhedsplanen, at der ikke nedlægges eksisterende plejehjem i Bystævneparken, før der er bygget nye og moderne plejecentre, som plejehjemsbeboerne og personalet kan flytte over i.
Endvidere ligger der i Bystævneparken et stort produktionskøkken, der sørger for mad til de københavnske pensionister, der får bragt den varme mad. Dette køkken berøres ikke af planerne.

Et grønt og koncentreret byområde
Helhedsplanen skal behandles i Borgerrepræsentationen i slutningen af august, og går det som forventet åbnes der for muligheder for både Københavns Kommune og private for nybyggeri af en anseelig størrelse. Nye trafikforbindelser skal åbne Bystævneparken og områdets boligliv skal integreres med naturen og grønne landskabsrum. Endvidere skal bylivet i området koncentreres omkring boliger og institutioner i området.
Efter planen skal der ske en fortættet bydannelse i Bystævneparken af en blanding af familieboliger, plejeboliger, ungdomsboliger, institutioner og botilbud. Der er i planen lagt op til at der kan bygges mellem 2 og 11 etager samt at det bebyggede areal kun bliver lidt større end i dag. Det samlede grundareal er 100.588 kvadratmeter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top