Ny stor byudviklingsplan for Tingbjerg og Bystævneparken
En samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og lokale boligorganisationer om en ny omfattende byudviklingsaftale for områder i Tingbjerg samt hele Bystævneparken kan betyde store ændringer

I efteråret 2014 indgik Københavns Kommune en ny samarbejdsaftale med de to store boligorganisationer i området, SAB og fsb. Aftalen er startskud til et turn-around for Tingbjerg-Husum og danner rammen for en ny, stor byudviklingsstrategi. Den tager bl.a. fat i en ny og bedre infrastruktur, som skal åbne området og binde bydelen bedre sammen med resten af København. Den lægger op til at skabe nye byrum, der skal øge liv og trygheden i området. Naturen på Vestvolden skal genoprettes, og på længere sigt skal der bygges mange nye boliger af forskellige typer, så man får en blandet og varieret bydel.
Målet er, at Tingbjerg og dele af Husum ikke længere skal være et so­cialt udsat bolig­område, men en grøn, aktiv og åben boligby, der kombinerer det bedste fra forstaden med det bedste fra byen.

2.400 nye boliger
Ifølge planen skal der skabes nye trafikforbindelser, der skal åbne Tingbjerg og forbedre tilgængeligheden, fx med en vej fra Ruten til Mørkhøj samt tilkørselsramper ved Hareskovvejen – og på længere sigt nye cykel- og gangstier, og på endnu længere sigt en letbane.
Samlet i Tingbjerg og Bystævneparken skabes der med planen mulighed for at bygge 2.400 nye boliger til familier, unge og ældre. Nybyggeriet skal variere i ejerformer og der planlægges både opført lejligheder og rækkehuse.
Endvidere skal der ske udvikling af nye byrum, der skal gøre området attraktivt for beboere og besøgende.
Forslaget om den langsigtede og omfattende byudviklingsplan for Tingbjerg og Bystævneparken har inden sommerferien været til behandling i de politiske udvalg på Københavns Rådhus, og skal forelægges Borgerrepræsentationen den 27. august.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top