Forbered dig på skybrud
Sommeren er højsæson for de helt store regnskyl, og arbejdet med at beskytte København mod oversvømmelser har længe været i fuld gang. Men vil du være sikker på at undgå vand i kælderen, skal du selv sikre dit hjem. Kloakker flød over, og kældre og veje stod under vand, da regnen igen væltede ned over […]

Sommeren er højsæson for de helt store regnskyl, og arbejdet med at beskytte København mod oversvømmelser har længe været i fuld gang. Men vil du være sikker på at undgå vand i kælderen, skal du selv sikre dit hjem.
Kloakker flød over, og kældre og veje stod under vand, da regnen igen væltede ned over København under skybruddet den 31. august sidste år. I 2010 og 2011 oplevede København også voldsomme skybrud, der har forårsaget skader for over 7 milliarder kroner.
-Skybrud er blevet en del af vores hverdag, og derfor skal vi gøre byen mere robust, så man kan bo i København uden at frygte for vandmasserne. Det er en stor og kompliceret opgave, som vi allerede har taget fat på, men som tager mange år at realisere. Samtidig er det vigtigt, at københavnerne også selv husker at sikre deres ejendom eller boligforening, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

Borgerne har også et ansvar
Trods de nye skybrudsinitiativer vil det københavnske kloaksystem blive overfyldt under voldsom ekstremregn. Derfor bør københavnerne også tage del i forberedelserne og sikre sig imod at få vand i kælderen.
-Hvis man som husejer bruger sin kælder til at opbevare ting, så er det en rigtig god idé at installere fx højvandslukkere, lukke afløb i kældergulvet, sikre nedgangen til kælderen eller på andre måder forhindre, at vand trænger ind og ødelægger ens ting, siger specialist Jes Clauson-Kaas fra HOFOR.
Og det kan godt betale sig at sikre kældre og nedgange. Sidste år oplevede rigtig mange københavnere, at deres kældre blev oversvømmet, fordi kloakkerne var så fyldte, at vandet blev presset tilbage gennem kloakledningerne og op af gulvafløb og toiletter.
På kommunens hjemmeside www.kk.dk kan københavnerne læse mere om, hvordan man sikrer sig mod skybrud. Her kan man også bestille et gratis eksemplar af folderen ”Undgå vand i kælderen” eller downloade den elektronisk.

Sådan undgår du vand i kælderen
Her kan du se de mest almindelige problemer med vand i kælderen og løsningen på dem. Der kan også være andre årsager, hvis du har vand i kælderen. Derfor er det en god idé at kontakte en rådgiver. Husk at arbejde på kloaksystemet altid skal udføres af en autoriseret kloakmester.
1) Vand løber ind udefra
Årsag: Under skybrud kan vandet løbe ind i dit hjem. Vandet løber mod det laveste punkt, og derfor skal du især være opmærksom på trappenedgange, lavtliggende områder og lyskasser.
Det kan du gøre:
• Prøv at sikre, at terrænet skråner væk fra dit hus. Du kan fx indrette gården eller haven, så regnvandet ledes bort fra bygningen.
• Støb en kant rundt om lyskasser eller kældernedgange, så vandet ikke kan løbe direkte ned. Du kan også forhøje kældernedgangen med et trin og blænde udsatte lyskasser.
2) Vandet stiger op fra kloakken
Årsag: Under ekstremt regnvejr bliver kloakkerne fyldt op, og vandet kan blive presset tilbage gennem kloakledningen og op gennem gulvafløb eller toiletter, især i kælderen.
Det kan du gøre:
• Overvej, om du har brug for gulvafløb i kælderen, eller om det måske kan sløjfes.
• Montér godkendte højvandslukkere på gulvafløbene. De lukker automatisk, hvis kloakvandet løber den forkerte vej.
• Tilslut afløbsinstallationerne i kælderen til en pumpebrønd. Den kan opbevare dit spildevand og forhindrer, at vand fra hovedkloakken løber ind i din kælder. Det er den dyreste, men også mest effektive løsning.
3) Vandet trænger gennem gulv eller væg
Årsag: Kældervæggen eller kældergulvet er utæt. Vandet kan være grundvand, som stiger i forbindelse med regnvejret. Årsagen kan dog også være en utæt kloakledning eller brønd, en tilstoppet brønd eller et tilstoppet tagnedløb i nærheden.
Det kan du gøre:
• Tjek dine afløbsinstallationer for utætheder eller tilstopninger.
• Tætn vægge og gulve.
• Undersøg, om du kan etablere omfangsdræn, som leder vandet bort fra din ejendom. Center for Miljø i Københavns Kommune kan oplyse, om det er tilladt i dit område.

1 kommentar om “Forbered dig på skybrud”

  1. Joanna siger:

    I de fleste tilfælde vil det være muligt at gardere sig imod oversvømmelser og vandskader (se selv her: http://www.gaihede.dk/skybrud1-nyhedsbrev. Dette kan fx gøres ved at skybrudssikre sin ejendom eller lave lokal afledning af regnvand (LAR). Flere rådgivende virksomheder hjælper i dag med at sikre ejendomme mod skybrud især i København, der har været hårdt ramt tidligere. Et af dem er Gaihede: http://www.gaihede.dk/vandskade

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top