Åbent brev: Kære Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell
Kirkemosen-3.-Foto-Bente-Mortensen.jpg
Foto: Bente Mortensen
Vi er rigtig glade for at du i Politiken, den 7. februar 2015 udtaler:" Jeg vil helt klart gerne måles på, at antallet af træer og mængden af biologisk grønt og biodiversiteten stiger år for år".

i er rigtig glade for at du i Politiken, den 7. februar 2015 udtaler:” Jeg vil helt klart gerne måles på, at antallet af træer og mængden af biologisk grønt og biodiversiteten stiger år for år”.

Kirkemosen i Utterslevmose ved Fix klubhus i Brønshøj er en unik naturperle som har den største biodiversitet i København dvs. den største mangfoldighed af dyr og planter. Netop her påtænker Kultur og Fritidsforvaltningen sammen med din forvaltning at anlægge en kunstgræsbane. Det må da være en fejl for vi er sikre på at du som grøn borgmester er interesseret i at bevare og forbedre de grønne områder. Dette stemmer også godt overens med kommunens strategi for biodiversitet (Kbh,s strategi for biodiversitet fra 2011) .

Vi forstår ikke at der arbejdes på at etablere en kunstgræsbane, som skal ligge tæt ved Kirkemosen. Denne er beskyttet af både Fredningen fra 2000 og af Naturbeskyttelsesloven som skal sikre plante og dyreliv mod ændringer der forstyrrer og ødelægger deres levevis. For at dette projekt kan realiseres skal der altså dispenseres både fra Fredningen og fra Naturbeskyttelsesloven.

Brønshøj-Husum lokaludvalg har desuden på lokaludvalgsmødet den 26. februar 2015 udtrykt

” sin bekymring ved planerne om etablering af en kunstgræsbane ved Kirkemosen i Brønshøj. Vi frygter, at en kunstgræsbane på det fredede område vil kunne få uheldige miljømæssige konsekvenser for den omkringliggende natur, herunder forurening af moseområderne og forstyrrelse af dyrelivet. På den baggrund skal vi opfordre til, at planerne om en kunstgræsbane ved Kirkemosen opgives.”

Alligevel har vi forstået at der på embeds- og rådgiverplan arbejdes videre med en meget overordnet beskrivelse af kunstgræsprojektet som skal ligge til grund for en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Det er bekymrende fordi de miljømæssige og fredningsmæssige aspekter ved anlæg af kunstgræsbaner i fredede parker aldrig har været politisk drøftet i Teknik- og Miljøudvalget og for den sags skyld heller ikke i Kultur- og Fritidsudvalget som presser på for at få etableret flere kunstgræsbaner i kommunen. .

Da kunstgræsbanen er et helt nyt anlæg og tænkes placeret midt i et naturområde tæt på beboelse, skal kommunen også lave en miljøvurdering (VVMscreening) af projektet for at undersøge de negative påvirkninger på natur, miljø og mennesker.

Vi ser frem til at du sætter en stopper for dette projekt så der ikke spildes flere ressourcer og skattekroner på et projekt som umuligt kan stemme overens med din grønne profil og Københavns status som Green City kommune.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top