Tryghedsvandringer skal reducere kriminalitet
Tryg-By-17-151.jpg
Et af de steder Nanna Gabrielsen og Karsten Nielsen peger på som utrygt i Brønshøj er skovområdet på Fuglsang Alle. Området er forfaldent og det er ikke klart, hvad det bliver brugt til. Det gør de nærliggende villaområder mere utrygge. Foto: Kaj Bonne.
Nanna og Karsten opfordrer kommuner og borgere til nytænkning

Karsten Nielsen og Nanna Gabrielsen har skabt firmaet TrygBy, der skal ændre tankegangen omkring forebyggelse af kriminalitet. Det hele handler om, hvordan konkrete bymiljøer bliver planlagt, fordi det har en væsentlig betydning for kriminalitet og borgernes oplevelse af tryghed. Siden 1. januar har de begge siddet i Nannas villa i Brønshøj og brygget på de forretningstanker, der skal gøre det mere trygt for borgere at bo, der hvor de gør. Det har resulteret i blandt andet tryghedsvandringer, hvor Nanna Gabrielsen og Karsten Nielsen tager kommuner og borgere med gennem deres bydel og giver konkrete eksempler på både de gode og de uhensigtsmæssige ting i bybilledet. Hvad skaber tryghed og hvad giver anledning til kriminalitet som fx indbrud, overfald eller andet?

Områderne i Brønshøj

Både Nanna Gabrielsen og Karsten Nielsen har en årelang national og international erfaring med rådgivning omkring tryghed og forebyggelse af kriminalitet blandt andet fra Det Kriminalpræventive Råd. I TrygBy handler det om at vurdere og komme med forslag til, hvordan givne boligområder kan skabe tryghed og minimere risikoen for kriminalitet. De har gennemgået forskellige områder i Brønshøj og de har masser af eksempler på de metoder og den tankegang, de rådgiver ud fra. På villavejene er der huse, der er bygget for mange år siden, og som lever op til de gode kriterier for forebyggelse. Forhaverne er åbne og hækkene lave. Husene vender ud mod den offentlige vej, hvilket gør det mindre attraktivt at være indbrudstyv. Til gengæld er der også skudt nybyggede huse op, som er opført helt modsat principperne. Og den tendens er fremskridende.

-Der er en tendens til at tænke i privatliv. Man lukker sig om sig selv og laver høje hække og vender husenes indgangspartier væk fra den offentlige vej. Det giver indbrudstyve gode muligheder for at være i skjul, ligesom utrygheden øges, når man færdes på vejene, forklarer Karsten Nielsen og mener, at den viden er god at have i kommunerne, når der skal nybygges, renoveres eller på anden måde skal tænkes i bymiljøet.

Besværligt for tyven

-Vi er nytænkende som privat rådgivningsfirma i Danmark. Forebyggelse af kriminalitet fx indbrud, handler ikke kun om at den enkelte borger skal sikre døre og vinduer. Der skal en helt anden tilgang til i de enkelte kommuner, fortæller Nanna Gabrielsen.

-Vores tankegang er baseret på dokumenteret viden om forebyggelse af kriminalitet, og den er brugt i mange andre lande. Danmark ligger i top 3, når vi fx taler indbrud. Blandt andet fordi vi ikke kigger på den overordnede kriminalitetsstrategi, men lægger det ud til den enkelte borger at sikre døre og vinduer, supplerer Karsten Nielsen og forklarer at den tilgang TrygBy arbejder ud fra er den situationelle forebyggelsestilgang. Den handler om at ændre den kontekst de kriminelle handlinger foregår i. Situationel forebyggelse gør det mere risikabelt eller besværligt at begå kriminalitet i en given situation.

Lokalmiljøer mangler viden

I Holland er tankegangen ikke ny. Der arbejder man med det såkaldte “Police Label Secure Housing” system, hvor man indretter boligområder efter 48 kriminalpræventive og tryghedsskabende principper. Det handler om offentlige områder, veje, stier, beplantning boligarealer mm. Og undersøgelser viser, at kriminaliteten er 60 % lavere i de områder, hvor der er taget hensyn til de 48 kriterier sammenlignet med områder, hvor der ikke er tænkt over de samme ting. Og det er netop den viden, der har fået Nanna Gabrielsen og Karsten Nielsen op af stolen:

-Der mangler viden om det her i Danmark. Den her viden skal ud til både borgere og kommuner, for der er et stort uudnyttet potentiale i den her tankegang. Det vil være smart at inddrage den her viden i kommuneplaner, lokalplaner, nybyggerier og større renoveringer. Og så er det god viden for den enkelte borger og grundejerforening, forklarer Karsten Nielsen, der sammen med Nanna Gabrielsen har et overordnet formål: At skabe trygge lokalmiljøer.

Hvordan kan man som husejer tænke situationel forebyggelse?

Konkrete forhold: Højden på hækken/beplantning/plankeværk ud mod vejen, placering af nyopførte cykelskure, garager mm., låger, vinduer/gardiner, placeringen og omfanget af belysning, udstråling fra huset (ejerskab mm.), indretning af forarealer, placering af hus på grunden, vedligeholdelse mm.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top